Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language

15 jun - 17 jun Malmö, Göteborg, Stockholm

Nya affärsmöjligheter i förändringens Japan

Välkomna till frukostseminarier i Malmö, Göteborg och Stockholm om den japanska marknadens utveckling och vilka affärsmöjligheter som finns för svenska företag. Passa på att lyssna och ställa frågor till Magnus Robach, Sveriges Ambassadör i Japan, Helena Tillborg, kontorschef för Tillväxtanalys och Cecilia Leiram, Handelssekreterare i Japan.

Japan, världens tredje största ekonomi och Sveriges näst största exportmarknad i Asien, är en fortsatt högintressant marknad för de svenska företagen, inte minst som ett led i bredare Asien-strategier. Att etablera samarbeten med japanska företag i Japan kan även vara betydelsefullt för affärer på andra marknader i Asien.

Japans regering har en ambitiös reformagenda som sträcker sig över en rad områden, alltifrån en förändrad energi- och jordbrukspolitik till att lösa de utmaningar som kommer med en åldrande befolkning och att möjliggöra ökat deltagande av kvinnor i arbetslivet. Efter en lång period av ekonomisk stagnation är de japanska företagen försiktigt positiva till sin egen hemmamarknad.

En av oss nyligen utförd studie av de svenska företagens syn på det japanska affärsklimatet visar på en liknande trend – d.v.s. en övervägande positiv syn på marknadsutvecklingen i Japan. Majoriteten av de svenska företagen har förbättrat både sitt finansiella resultat samt sina marknadsandelar i Japan under 2014 och kommer fortsätta att utöka sitt engagemang och sina investeringar på marknaden.

Svenska produkter och lösningar samt svensk design och kompetens står generellt sett mycket högt i kurs i Japan och det svenska/skandinaviska ”affärsundret” uppmärksammas. De japanska företagen ställs inför en ökad internationell konkurrens och frågar sig vad Japan kan lära sig av Sverige/Skandinavien vad gäller nya innovationer, affärsmodeller och internationell framgång. Fler japanska företag välkomnar innovativa produkter, lösningar och samarbeten med utländska företag, exemplifierat nu senast av Canons uppköpserbjudande av Axis Communications.

Under frukostseminarierna kommer vi att beröra bland annat följande frågor:  

  • Japans strukturella reformprocess
  • Det politiska och ekonomiska klimatet
  • De svenska företagens syn på affärsklimatet i Japan idag
  • Vilka branscher/områden är intressanta ur ett svenskt företagsperspektiv?
  • Hur går man tillväga för att utveckla sin marknad i Japan?
  • Vilka möjligheter finns det för investeringar och R&D-samarbete?

I anslutning till seminarierna finns även möjlighet att träffa oss för kortare enskilda möten för en mer specifik diskussion om affärsmöjligheter i Japan.

Vår ambition är att ge en nyanserad bild av det japanska affärsläget just nu, och samtidigt lyfta fram de nya möjligheter vi ser i kölvattnet av nu pågående reformarbete.

Tid och plats


Malmö

15 juni kl. 09.00-10.30 (kaffe och registrering från kl 08.30)
Region Skåne, Dockplatsen 26 ( Västra hamnen), Malmö 

Göteborg
16 juni kl. 09.00-10.30 (kaffe och registrering från kl 08.30)
Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14.

Stockholm
17 juni kl. 08.30-10.00 (kaffe och registrering från kl 08.00)
Stockholms handelskammare , Brunnsgatan 2

Mer information


Susanne Flygelholm
M +46 70 883 85 44
E susanne.flygelholm@business-sweden.se

Välkommen!

I samarbete med:

Samarbetspartners Japanseminarium

Registreringen har stängt. Var vänlig och kontakta oss för mer information.