Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language

07 nov - 18 nov Marrakech

Nordisk Paviljong under COP22 i Marocko

Nå ut till 25 000 deltagare från 197 länder under FN’s nästa klimatkonferens

Marrakech står värd för den kommande klimatkonferensen i november 2016. Medan COP20 i Lima 2014 gått till historien för förhandlingarna och COP21 i Paris för besluten, förväntas COP22 i Marrakech bli den klimatkonferens där man fokuserar på åtgärder för att uppnå de ambitiösa målsättningarna från COP21. Under COP22 i Marrakech kommer fokus att ligga på innovativa lösningar som kan möta klimatförändringarna och dess effekter. Det ges nu en unik möjlighet att presentera operationella produkter och tjänster som är anpassade för handlingsplanerna Lima-Paris och Paris-Marrakech Dessutom förväntas stor uppslutning av Afrikanska beslutsfattare på COP22, som tidigare inte varit speciellt synliga under klimatkonferenserna men som i takt med urbanisering och ökad industri möter stora utmaningar.

En nordisk paviljong kommer att anordnas i ”Innovation Zone” på COP22-området. Detta är ett gemensamt initiativ som förenar de nordiska länderna, på initiativ av Nordiska ministerrådet. Paviljongen ger möjlighet till att:

  • Skapa värdefulla relationer på nya marknader eller stärka sin position på de marknader där man redan är aktiv
  • Etablera relationer med beslutstagare på hög nivå (regeringsföreträdare, borgmästare, statsplanerare, branschföreträdare inom transport och verktyg).

Business Sweden står gärna till tjänst för att på bästa sätt förbereda och dra nytta av detta viktiga möte. Mer detaljerad information om den nordiska paviljongen kan förväntas under sommaren.

För frågor eller mer information vänligen kontakta:
Christine Johansson
Business Sweden
E: christine.johansson@business-sweden.se 
T:+212 6 61 22 78 57 eller +46 73 973 30 64

Ulrika Dillner,
Business Sweden
E: ulrika.dillner@business-sweden.se 
T: +46 73 082 93 27

en bild

Ulrika Dillner

Consultant Stockholm Consultant, Stockholm
+46 730829327
en bild

Ulrika Dillner

Consultant Stockholm Consultant, Stockholm
+46 730829327