Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language

10 mar - 13 mar Göteborg, Luleå, Stockholm

Tre seminarier med Sveriges ambassadörer för Tanzania, Mocambique och Zambia och Business Sweden

Tanzania, Zambia och Mocambique har alla en stabil årlig ekonomisk tillväxt på växer på 6-8%. Utvecklingen driver på investeringarna i infrastruktur såsom järnvägsnät, flygplatser, energi, ICT och gruvdrift. En växande medelklass med ökad köpkraft hjälper till att driva på utvecklingen.

Sveriges ambassader och Business Sweden har ett gemensamt ansvar för att främja svenska företagsintressen i sina respektive länder. Välkommen att lyssna, diskutera och ställa frågor under seminarier i Göteborg, Luleå och Stockholm 10-13 mars. I anslutning till varje seminarium finns även tillfälle att tala vidare med ambassadörerna och med Olov Hemström, handelssekreterare Johannesburg med ansvar för södra Afrika.

I seminarierna deltar:

 • Lennart Hjelmåker Sveriges ambassadör för Tanzania
 • Lena Nordström, Sveriges ambassadör för Zambia
 • Irina Schoulgin-Nyoni, Sveriges ambassadör för Mocambique
 • Olov Hemström, Handelssekreterare i Sydafrika
 • Helena Ölander, Landanalytiker Risk Advisory & CSR, EKN
 • Erik Hagenrud och Stig Friberg, Regionala Exportrådgivare i Luleå resp Göteborg

Tid och plats för seminarierna

 • Tisdagen 10 mars kl 10.00-12.30 i Göteborg, Ekelundsgatan 1
 • Torsdagen 12 mars kl 8.00-10.30 i Luleå, Kyrkogatan 13
 • Fredagen 13 mars i Stockholm, kl 8.00-10.30, plats meddelas senare

Kontakt

För information, vänligen kontakta Cecilia Leideman Bäck, Business Sweden, T: 070-8837411, E: cecilia.leidemanback@business-sweden.se

Anmälan

Anmäl dig senast den 5 mars via formulär nedan. Seminarierna är kostnadsfria men antalet platser är begränsade. Först till kvarn gäller! 

Möten i samband med seminarierna

Vid anmälan kan du även ange om du önskar ha ett separat möte med någon av ambassadörerna eller med Business Sweden.

Tanzania

Tanzania har, i likhet med flera östafrikanska länder, haft en ekonomisk tillväxt på 6-7 procent under hela 2000-talet. Inflation har begränsats, bankreformer genomförts och en köpstark medelklass växer fram. Gruvdriften går starkt framåt liksom turism. Gasfyndigheterna I södra Tanzania skapar ytterligare förutsättningar för utveckling. Stora investeringar i infrastruktur planeras och regeringen har långtgående planer för investeringar inom järnvägsnät, vägnät, hamnar, flygplatser och energi. Den tanzaniska regeringen vill tredubbla tillgången på elektricitet vilket innebär upphandlingar av intresse för svenska företag.

Zambia

Den zambiska ekonomin har fortsatt hög tillväxt på 6-7% och det finns ett ökat intresse för Zambia från svenskrelaterade företag I olika branscher framförallt inom gruvnäringen, hälsovård och energi där lösningar inom waste-to-energy och energieffektivisering är två viktiga områden.  Ambassaden arbetar aktivt med att hitta synergier mellan bistånd och näringslivsfrämjande. Att EKN kan ge garantier vid exportaffärer till Zambia ses som mycket positivt. Flera svenska företag planerar att öppna kontor I Zambia under 2015.

Mocambique

Under de senaste 10 åren har tillväxten I Mocambique legat stadigt på 7-8%. Ett 10-tal svenska företag finns etablerade i landet. Stora investeringar planeras i bla infrastrukturförbättringar vilket skapar möjligheter för svenska företag. Flera svenska företag inom energisektorn är involverade I stora projekt och manga av landets energiexperter har utbildats svenska lösningar. Sverige jobbar aktivt med att främja lösningar inom förnybar energi och avfallshantering.  

Registreringen har stängt. Var vänlig och kontakta oss för mer information.