08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

business sweden i ungern

Ungern erbjuder med sin geografiskt strategiska position samt sin välutbildade och kostnadseffektiva personal, en mycket intressant marknad för svenska företag som vill expandera österut.

Ungern har högst FDI per capita i regionen, vilket bland annat beror på landets excellenta geografiska läge och tillgången till en kvalificerad och kostnadseffektiv arbetskraft. Ett starkt engagemang från regeringens sida bidrar även till att attrahera utländska investeringar genom att bedriva en investeringsvänlig ekonomisk policy. Till Ungerns främsta industrier hör verkstadsindustrin där landet har en stark tradition med välutbildade ingenjörer och en rad aktiva företag. Ungerns telekommunikation, transport och logistikinfrastruktur samt den höga utbildningsnivån har under de senaste åren bidragit till en stor mängd utländska investeringar.

Det finns idag cirka 160 svenska företag i Ungern. Dessa företag är verksamma i en rad olika industrier såsom ICT, telekom, fordons- och transportindustrin, vård och hälsa samt miljö och energi.  Den svenska exporten till Ungern uppgick år 2014 till 5,24 miljarder kronor, vilket motsvarar 0,5 procent av Sveriges sammanlagda export och även innebär en ökning med 17 procent i jämförelse med föregående år. Ungern blir därmed Sveriges 33:e viktigaste exportpartner. Till de främsta exportvarugrupperna hör verkstadsprodukter, halvfabrikat och läkemedel från Sverige. Ungern är dessutom ett Gripenland, vilket är ett samarbete som har stärkt den bilaterala relationen mellan länderna.

Business Sweden i Ungern hjälper svenska företag med en rad olika tjänster, exempelvis företagsetablering, affärsutvecklingsstöd, stakeholder management och rekrytering. Business Sweden ser dessutom att det finns ytterligare affärsmöjligheter inom branscher såsom teknologier kopplade till fordonsindustrin, smarta mätare och säkerhets- och försvarssektorn samt lösningar som kan bidra till kostnadseffektivitet och samtidigt öka kvaliteten inom sjukvårdssektorn.

Kontoret i Budapest hör till det regionala kontoret i Wien som också täcker Österrike, Schweiz, Slovenien och Kroatien samt hanterar förfrågningar för Serbien, Montenegro, Makedonien, Bosnien & Hercegovina, Kosovo och Albanien. Tillsammans utgörs teamet av sammanlagt åtta medarbetare.

Carsten Grönblad

Trade Commissioner Austria and Hungary Vienna Trade Commissioner Austria and Hungary, Vienna
+43 1 402 35 15 30
E-post carsten.gronblad@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?