08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Tyskland

Tyskland är Sveriges viktigaste affärspartner och som världens fjärde största ekonomi erbjuder Tyskland många affärsmöjligheter för svenska företag.

Tyskland är Europas ekonomiska motor och världens fjärde största industrination. Med 81 miljoner invånare och en köpkraft per capita som i genomsnitt är högre än den svenska är Tyskland den avsevärt största och geografiskt närmsta marknaden för svenska företag. Samtidigt är det världens tredje största exportnation och står för 10 procent av världens totala export av varor och tjänster.

Tyskland är också Sveriges viktigaste affärspartner och svarar för cirka 10 procent av svensk export och 17 procent av svensk import. De ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Tyskland stärks genom de nästan 1500 svenska dotterbolag som är etablerade i Tyskland. Dessutom är Tyskland det land som över tid investerat mest i Sverige med drygt 1000 dotterbolag representerade.

Business Sweden har varit verksamt i Tyskland sedan 1975. I dagsläget består kontoret i Berlin av 13 anställda. Kollegorna i Berlin kan genom lång erfarenhet och kunskap om den tyska marknaden vara med och utveckla samt realisera svenska företags affärsplaner i Tyskland. Vi har identifierat ett antal affärsområden med stor potential på den tyska marknaden:

  • Fordonsindustrin utgör cirka 20 procent av Tysklands totala industri och vars produktionsanläggningar står för en tredjedel av Europas produktionskapacitet.
  • Energi- och miljöteknikindustrin står inför utmaningen att avveckla samtliga kärnkraftverk till 2022 vilket väntas leda till investeringar på cirka 250 miljarder euro.
  • Hälso- och sjukvårdsmarknaden kännetecknas av hög densitet av vårdgivare med 20 gånger så många sjukhus som i Sverige, trots att befolkningen inte är mer än nio gånger så stor.
  • Livsmedelsindustrin är en stor marknad med en omsättning på cirka 162 miljarder euro och de 30 största livsmedelskedjorna står för 95 procent av försäljningen.
  • Även kreativa näringar har vuxit mycket i Tyskland på senaste år. Bland annat har marknaden gjort sig känd som en mötesplats för start-ups från hela världen med Berlin som knutpunkt.

Varje år hjälper Business Sweden ett stort antal svenska företag från olika branscher att etablera sig eller expandera på den tyska marknaden.

Kontakta oss så berättar vi mer om ditt företags potential i Tyskland.

Anna Nordström

Trade Commissioner Germany Berlin Trade Commissioner Germany, Berlin
+49 30 893 60 60

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?