Du är här:

Business Sweden i Tyskland

Som världens fjärde största ekonomi och Europas största marknad erbjuder Tyskland många affärsmöjligheter för svenska företag.

Tyskland är världens fjärde största industrination och Europas ekonomiska motor. Det är också världens tredje största exportnation med 10 procent av världens totala export av varor och tjänster. Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner och svarar för ca 10 procent av svensk export och ca 20 procent av svensk import. De ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Tyskland stärks genom nästan 1500 svenska dotterbolag etablerade i Tyskland. Tyskland är dessutom det land som över tid investerat mest i Sverige med drygt 1000 dotterbolag representerade.

Som Sveriges viktigaste handelspartner erbjuder den tyska marknaden stor potential för företag som vill växa utanför Sveriges gränser. Med 81 miljoner invånare och med en köpkraft per capita som i genomsnitt är högre än den svenska är Tyskland den avsevärt största och geografiskt närmsta marknaden för svenska företag.

Tyskland har en dynamisk sammansättning av företag med både många och stora globalt ledande företag inom flertalet branscher. Det finns även ett brett spann av konkurrenskraftiga små och medelstora företag med marknadsledande positioner - så kallade hidden champions. Sammantaget gör det Tyskland till en ledande industrination med flertalet kluster och konkurrenskraftigt företagande.

Läs mer om affärsmöjligheter inom olika branscher i Tyskland.

Läs mer om investeringsmöjligheter i Sverige.