08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Tyskland

Tyskland, världens fjärde och Europas största ekonomi, är en av Sveriges viktigaste affärspartner. Handelsutbytet mellan Tyskland och Sverige är mycket stort och många svenska företag är aktiva på den tyska marknaden. Samtidigt kräver gemensamma utmaningar smarta lösningar som ger potential för fördjupade svensk-tyska affärsrelationer: ett snabbt åldrande samhälle, över en miljon nyanlända under 2015 samt ambitiösa mål för både digitaliseringen av ekonomin och omställningen av energisektorn till ett grönt näringsliv. Med erfarenhet och ett gott rykte står svenska företag väl rustade att tillvarata de unika affärsmöjligheter som denna utveckling leder till.

Tyskland – Europas ekonomiska motor – är inte bara världens fjärde största industrination utan svarar dessutom för cirka 10 procent av svensk export och 18 procent av svensk import. De ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Tyskland stärks bl.a. genom de 1900 svenska dotterbolag som är etablerade i Tyskland. Därutöver är Tyskland det land som över tid investerat mest i Sverige med drygt 1300 dotterbolag representerade.

I Tyskland har Business Sweden varit en strategisk samarbetspartner för svenska företag sedan 1972 och är numera del av Team Sweden. Tack vare lång erfarenhet av affärsutveckling och internationalisering samt relevanta bransch- och kulturspecifika kunskaper kan Business Sweden i Tyskland hjälpa svenska företag att etablera sig samt växa på den tyska marknaden. Tyskland är så mycket mer än Autobahn, Bordershop och Berlin. Utmana oss med dina frågor och planer kring en tysklandssatsning.

Business Sweden i Berlin

Berlin , Berlin
+49-30-893 60 60
E-post tyskland@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?