08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

business sweden i tjeckien

Handeln mellan Sverige och Tjeckien växte kraftigt i samband med EU-utvidgningen och den positiva trenden fortsätter.

Över 200 svenska dotterbolag är i dagsläget etablerade i Tjeckien. Detta är till stor del tack vare Tjeckiens geografiska läge, stark industriell bas, samt billig och kvalificerad arbetskraft.

Bilindustrin spelar en konstant huvudroll i landets ekonomi, och drabbades hårt i början av krisen, men Tjeckien är också en attraktiv destination för utländska investeringar och många internationella företag har sina produktionsanläggningar och regionala huvudkontor här.

Efter kommunismens fall genomförde den tjeckiska staten en snabb privatisering av en rad statliga bolag. Detta ledde till att andelen av BNP genererad i det privata näringslivet steg till över 80 procent. Idag finns över 2 miljoner registrerade företag, varav 1,5 miljoner är egenföretagare. Företagsklimatet klassas som gott och tjänstesektorn har vuxit kraftigt de senaste åren. Samtidigt har industrin växlat till mer högkvalitativ och högteknologisk produktion. Jordbruket står nu för endast ett par procent av Tjeckiens BNP. 

I mitten av 1990-talet genomgick den tjeckiska ekonomin ett välbehövligt stålbad med kraftiga effektiviseringar som följd. För att stärka utvecklingen har Tjeckien sedan 1999 anpassat sin lagstiftning för att underlätta för utländska direktinvesteringar, både vid uppköp och nyetableringar.

Inträdet i EU 2004 innebar en ny skjuts framåt för ekonomin, bland annat ökade handeln med Sverige. Vad gäller den svenska exporten står verkstadsprodukter för den största delen, 36 procent, följt av järn och stål samt kemiska produkter. Exporten av telekommunikationsutrustning har minskat ganska kraftigt sedan en topp runt år 2000.

Nikki Brandt

Trade Commissioner to the Czech Republic Prague Trade Commissioner to the Czech Republic, Prague
+420 725 844 824
E-post nikki.brandt@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?