Du är här:

business sweden i Thailand

Idag exporterar svenska företag framför allt verkstadsprodukter till Thailand, men det finns även stora möjligheter inom medicinteknik och matproduktion.

Thailand har en stor inhemsk marknad med 67 miljoner invånare. Den thailändska ekonomin har under de senaste tio åren växt i genomsnitt ungefär 3,5 procent per år. Thailand är mycket rikt på naturtillgångar och är en stor exportör av naturgas och ädelstenar. 

Den svenska exporten till Thailand består idag främst av verkstadsprodukter, papper och massa. Det finns framför allt möjligheter för svenska företag inom medicinteknik, verkstadsprodukter och matproduktion.

Thailand är en stark exportnation där exporten för cirka 70 procent av landets BNP. De största export produkterna är elektronik och bilar. Thailand är även bland de största exportör av ris, skaldjur, och ananas. Råolja är den största import produkten för Thailand. Andra produkter är maskiner, kemikalier, järn och stål.

Uppdaterad: 12 dec 2012