08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Storbritannien

Storbritannien rankas idag som Sveriges fjärde största exportmarknad. Med ca 1000 etablerade svenska dotterbolag är uppfattningen av svenska produkter och tjänster mycket god och efterfrågan stark – britterna själva kallar det Scandimania.

Storbritannien (England, Skottland, Wales och Nordirland) är världens femte största ekonomi med fortsatt positiva trender och stark export. Här finns fler etablerade europeiska huvudkontor än någon annanstans i Europa och London är världens ledande finansiella centrum. Storbritannien har en lång och rik historia inom tillverkningsindustrin (fordon, flyg och försvar) och ICT men är även en ledande aktör som ligger i framkant i affärsområden som detaljhandeln, livsmedelsindustrin, miljöteknik och energi samt hälso/sjukvård och medicinteknik.

Sverige och Storbritannien har långa handelstraditioner och den brittiska marknaden är en stark referensmarknad för många andra länder. Geografisk och kulturell närhet, låga språkbarriärer och tydligt regelverk gör det enkelt att göra affärer. Potentialen avspeglas även i exportstatistiken där Sveriges export till Storbritannien uppgick till SEK 64,6 miljarder under 2015 och utgör därmed en betydande del.

Storbritannien genomför ett gediget analysarbete för att förstå hur de ska gå vidare efter Brexitomröstningen. Vi går nu in i en lång period av osäkerhet men med tanke på det stora handelsutbyte som EU och Storbritannien har, är förutsättningarna för ett gynnsamt handelsavtal goda. Läs mer om Brexit här. Följ gärna oss även på Twitter för kontinuerliga uppdatertingar.

Business Sweden har funnits på plats i London sedan januari 1973 och kontoret består idag av tolv medarbetare som täcker Storbritannien och Irland. Med gedigen lokal erfarenhet, bred expertis och ett väletablerat nätverk har Business Sweden en lång historia av att hjälpa svenska företag att etablera sig samt växa på den brittiska marknaden.

Fredrik Häggström

Trade Commissioner United Kingdom & Ireland London Trade Commissioner United Kingdom & Ireland, London
+44 20 7258 5137
E-post fredrik.haggstrom@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?