08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Spanien

Spanien är idag ett av de västländer med snabbast ekonomisk tillväxt och en prognos på 3 procent under kommande år fram till år 2019. Tack vare fortsatt goda framtidsutsikter och ökad industriproduktion skapas intressanta affärsmöjligheter för svenska företag.

Spanien, med 46,4 miljoner invånare, är idag världens 13:e största ekonomi. Drygt två tredjedelar av handelsutbytet sker inom EU, men även Sydamerika är en naturlig marknad av historiska, kulturella och ekonomiska skäl. Det finns över 500 miljoner människor i världen som har spanska som modersmål och länder i Latinamerika ser ofta Spanien som en utvecklingsmodell och därmed också en självklar handelspartner. Man har genomfört en rad reformer för att förbättra investeringsklimatet i Spanien, vilket nu återspeglas i landets ekonomi. Spaniens BNP ökade med 3,3 procent under 2015 och väntas fortsätta stiga med 3 procent per år fram till år 2019. Landet är även Europas fjärde mest populära destination för utländska direktinvesteringar och den näst största gällande Greenfield-projekt.

Svenska företag har länge haft stark närvaro på den spanska marknaden och det finns mer än 400 etablerade dotterbolag. Tack vare goda relationer länderna emellan och med gott anseende hos spanjorerna, är svenska varor, tjänster och affärspartners starkt efterfrågade. Spanien är Europas femte största ekonomi och har en växande import. Under 2014 ökade Sveriges export till Spanien med 14 procent gentemot året innan och uppgick till 20,6 miljarder kronor.

Business Sweden har varit verksamma i Spanien i över 30 år. Genom att ha etablerat starka nätverk och kluster inom exempelvis ICT och medicinteknik möjliggör vi kunskapsutbyten och affärssammarbeten för att främja Sveriges konkurrenskraft. Kontoret är placerat i Madrid och består idag av sju medarbetare. Tillsammans med tre medarbetare på Business Swedens kontor i Portugal utgör vi Team Iberia. 

Det svenska varumärket är starkt i Spanien och vi ser stor potential för svenska företag med olika typer av effektiviserande ICT-lösningar inom både privat och offentlig sektor. Andra viktiga sektorer är flyg- och fordonsindustrin, telekom samt medicinteknik, och det finns även en ökad trend och bra läge för bolagsuppköp.

Spanien är hierarkiskt och värnar om lokal anknytning. Tack vare vår långa närvaro, erfarenhet och vårt breda kontaknät i landet kan vi ge det stöd som behövs för att stötta svenska företag att etablera sig och växa. Med vår koppling till, och nära samarbete med, den svenska ambassaden och det officiella Sverige så värnar vi om att främja svenska företags intressen även inom offentlig sektor, centralt och regionalt.

Kontakta oss så berättar vi mer om Spanien som exportmarknad, och hur vi på Business Sweden kan hjälpa till med rådgivning, marknadsanalyser, partneretablering och annat operativt stöd för att göra ditt företag framgångsrikt i Spanien.

Malin Svensson

Trade Commissioner to Spain, Country Manager Spain and Portugal Madrid Trade Commissioner to Spain, Country Manager Spain and Portugal, Madrid
+34 91 444 26 00
E-post malin.svensson@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?