08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

business sweden i Singapore

Singapore är ett av Asiens mest utvecklade länder. Det finansiella och logistiska centrat samt det affärsvänliga klimatet gör landet till det naturliga steget in på den asiatiska marknaden. Majoriteten av etablerade svenska företag driver sin verksamhet i Asien från Singapore, men även satsningar inom högteknologiska lösningar på temat smarta urbana städer gör landet intressant för svenska företag.

Singapore har en BNP per capita som är bland de tre högsta i världen och rankas högt på listan över världens mest konkurrenskraftiga länder. Dessutom har landet en av världens mest öppna ekonomier med transparenta och affärsvänliga regelverk, och leder Världsbankens lista över var det är enklast att göra affärer i. Utländska företag erbjuds konkurrenskraftiga villkor och marknaden är en viktig referens och ingång för vidare affärer i Asien. Landet har en årlig tillväxt på cirka 2-4 procent.

Drygt 8000 multinationella företag har sina globala eller regionala huvudkontor i Singapore och omkring 250 svenskrelaterade företag finns på marknaden. En växande köpkraft, åldrande befolkning, urbanisering och krav på högteknologiska och hållbara varor och tjänster leder till ökad efterfrågan för svenska lösningar. Den politiska ledningen satsar mångmiljardbelopp på att förbättra infrastrukturen och bygga världens första smarta land med ICT-lösningar inom bland annat hälso- och sjukvård, transport och mobilitet, logistik, finans och statliga tjänster samt civil säkerhet. Landet är en av Sveriges största exportmarknader i Asien och den största i Sydostasien (ASEAN) med en export på cirka sex miljarder kronor per år. En stadig ökning av Sveriges export till Singapore har skett de senaste åren, vilken framförallt drevs av export av verkstadsprodukter som maskiner och apparater. Dock visar 2014 års exportsiffror en minskning av exporten med 16 procent, vilket framförallt beror på en nedgång i export av maskiner, apparater, transportmedel och fartyg.

Business Sweden har varit verksamma i Singapore med eget kontor sedan 2009, men har täckt marknaden från närområdet sedan långt tidigare. Kontoret, som också ansvarar för Brunei, består i dag av fyra medarbetare. Tillsammans har vi under åren byggt ett starkt och framgångsrikt kontaktnät av lokala företagsledare och politiska beslutsfattare i syfte att främja Sveriges konkurrenskraft i regionen.

För svenska företag ser vi särskilt goda affärsmöjligheter inom ICT, infrastruktur, miljöteknik, hälso- och sjukvård, professionella tjänster, civil säkerhet/försvar, konsumtionsvaror samt maritimt/olja och gas. Singapore har en strategisk geografisk position där omkring hälften av all handel till havs passerar sundet utanför landet. Singapore har världens näst största hamn för containertrafik och en av världens största raffinaderikapaciteter. Även flygplatsen är av världsklass med utmärkta förbindelser. Över 70 procent av världens oljeplattformar tillverkas här och landet har också en stor reparationsindustri för fartyg.

Trots det gynnsamma affärsklimatet kan nyetablerade företag i Singapore stöta på utmaningar i form av HR-frågor kopplade till den åtstramning av utländsk arbetskraft som skett de senaste åren. Rekrytering av personal med särskild spetskompetens och högre ledarskapsförmågor kan vara svårt. Det kan även vara en utmaning att behålla singaporianska anställda en längre tid, på grund av stor mobilitet i personalgruppen. Kostnadsläget för företagande är dessutom högt och det finns rigorösa rapporteringskrav vad gäller ekonomisk redovisning/revision.

Kontakta oss så berättar vi mer om Singapore som exportmarknad, och hur vi på Business Sweden kan hjälpa till med rådgivning, marknadsanalyser, kontakter och annat som kan underlätta en framgångsrik etablering.

Emil Akander

Trade Commissioner Singapore Singapore Trade Commissioner Singapore, Singapore
+65 6235 6170
E-post emil.akander@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?