08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

business sweden i schweiz

Schweiz stabila ekonomi har gjort landet till hemvist för många multinationella företag och betydande internationella organisationer. Förutom ett stabilt politiskt- och ekonomiskt läge så finns det dessutom tillgång till högkvalificerad arbetskraft, mycket liberala arbetsvillkor och ett fördelaktigt affärsklimat med förmånliga skatter.

Med en otroligt stark köpkraft och ett centralt läge i Europa är landet en attraktiv handelspartner för svenska företag. Landet, som präglas av en internationell miljö och fyra språk har växt nästan tio procent den senaste tioårsperioden vilket leder till en kontinuerligt stigande efterfrågan. Den starka valutan gör att exporten till Schweiz har blivit attraktiv för svenska företag och utgör lite över 1 procent medan importen ligger strax under 1 procent.

Business Swedens kontor i Zürich tillhör det regionala kontoret i Wien som också täcker Österrike, Ungern, Slovenien och Kroatien samt hanterar förfrågningar för Serbien, Montenegro, Makedonien, Bosnien & Hercegovina, Kosovo, Albanien och Israel. Tillsammans utgörs teamet av sammanlagt sju medarbetare. Vi har under åren byggt ett starkt och framgångsrikt kontaktnät av lokala företagsledare och politiska beslutsfattare i syfte att främja Sveriges konkurrenskraft i regionen.  Vi är numera del av Team Sweden som bildats av regeringen för att samordna exportstödet till de enskilda företagen.

Carsten Grönblad

Trade Commissioner Austria and Hungary Vienna Trade Commissioner Austria and Hungary, Vienna
+43 1 402 35 15 30
E-post carsten.gronblad@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?