08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

business sweden i Saudiarabien

Det saudiska kungadömet är arabvärldens största ekonomi och Sveriges viktigaste exportmarknad i Mellanöstern.

Det saudiska kungadömet är arabvärldens största ekonomi och Sveriges viktigaste exportmarknad i Mellanöstern. Under 2014 uppgick Sveriges export till Saudiarabien till cirka 11,2 miljarder SEK vilket innebär att Saudiarabien är en av Sveriges 20 största handelspartner. Affärsklimatet i Saudiarabien har förbättrats efter att landet blev medlem i WTO och därmed blivit mer tillgänglig för utländska investerare.

Under de närmaste 15 åren bedöms Saudiarabien ha ett behov av att investera i sin infrastruktur motsvarande cirka 1000 miljarder USD. Ett omfattande ekonomiskt reformprogram genomförs för att minska landets oljeberoende, stärka den privata sektorn och öka sysselsättningen. Stora investeringar görs för att möta behov och efterfrågan från den snabbt växande befolkningen. Idag finns det närmare 30 miljoner invånare i Saudiarabien varav mer än 50 procent är yngre än 25 år.

Ali Shakir

Trade Commissioner Saudi Arabia Riyadh Trade Commissioner Saudi Arabia, Riyadh
+966 505 833 225
E-post ali.shakir@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?