Du är här:

BUSINESS SWEDEN I Rumänien

Rumänien är, näst efter Polen, den största marknaden i Central- och Östeuropa räknat till yta och antal invånare. Detta i kombination med en växande BNP gör att landet presenterar goda investeringsförutsättningar och affärsmöjligheter inom flera typer av branscher

Efter inträdet till EU, har Rumänien gått upp med 20 platser på bla. Index of Economic Freedom. Detta i kombination med låga skatter och stort utbud på högutbildad personal inom fordonsindustrin, liksom möbel, textil och IT branschen gör Rumänien till ett internationellt sett attraktivt land för många år framöver. Nedan presenterar vi ett antal områden där vi just nu ser särskilt goda möjligheter för svenska företag.

Möbelindustrin

Möbelindustrin har en lång tradition och tack vare detta kan Rumänien erbjuda diversifierade produktionsmöjligheter. Totalt omsätter industrin mer än 1 miljard euro per år och förväntas ha en tillväxt på 5 procent under de kommande åren.

  • Det finns ungefär 3 000 möbeltillverkare i landet
  • Produktionskostnaderna är låga och yrkeskunnig arbetskraft finns att tillgå
  • Ungefär 6 procent av Ikeas möbler tillverkas i Rumänien

textilindustrin

 I Rumänien producerar för närvarande företag som H&M, Inditex, Armani och Hugo Boss.

  • Omkring 200 000 personer är sysselsatta inom den rumänska textilindustrin
  • Det finns tusentals företag som är verksamma inom sektorn vilket medför prisstabilitet tack vare den höga konkurrensen

fordonsindustrin

Produktionen av fordon förväntas öka med samma takt som under de föregående åren, dvs med 10% .

  • Produktionen uppgår till 400 000 fordon per år
  • Många av de internationella Tier 1 & Tier 2 leverantörera inom fordonsindustrin finns i Rumänien

IT

Allt fler utländska företag flyttar ”shared service centers” och ”callcenters” till Rumänien.

  • Mjukvarusektorn består av ungefär 18 000 företag och anställer ca 65 000 personer 
  • Varje år tar cirka 9000 studenter examen inom ITC i Rumänien