Du är här:

business sweden i rumänien

Rumänien är, näst efter Polen, den största marknaden i Central- och Östeuropa räknat till yta och antal invånare.

Med en BNP/capita (2011) på ca 9000 USD kännetecknas Rumänien av en växande medelklass. Landet förenar fördelarna som en stor marknad för med sig med gynnsamma produktionsförutsättningar. Högutbildad personal finns inom områden som teknik, programmering och industri. Rumänien har även ett gynnsamt skattesystem med en bolagsskatt på endast 16 procent. Dessa faktorer förväntas öka Rumäniens internationella konkurrenskraft under många år framöver.

Rumäniens anslutning till EU år 2007 bidrog till att tillgången på extern finansiering ökade och tack vare detta blev landet en mer attraktiv marknad för affärer. Rumänien placerade sig på plats 72 av 175 ekonomier i en rapport som mäter hur lätt det är att göra affärer i ett land. Rapporten tas fram årligen av Världsbanken och International Finance Corporation.

Den globala finansiella krisen hade ett negativ inverkan på landets ekonomi. Regeringen tvingades ta till tuffa åtgärder för att förbättra ekonomin och vissa åtgärder pågår fortfarande. Landet återhämtar sig dock gradvis från den ekonomiska nedgången, och under 2012 hade Rumänien en stadig ekonomisk tillväxt.

Uppdaterad: 14 maj 2013