08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Rumänien

Som EU:s sjunde största land mätt till befolkningen, är Rumänien en av unionens största konsumtionsmarknader. Utöver det är landet en attraktiv produktionsmarknad.

Rumäniens kombination av en omfattande konsumtionsmarknad, ett fördelaktigt produktionsklimat och en attraktiv upphandlingspolitik tillsammans med landets geografiska och kulturella närhet till Västeuropa gör landet till en intressant affärsmarknad för många år framöver.

Rumänien hör till de av Europas utvecklingsländer som uppvisar den högsta ekonomiska tillväxten. Åren 2013 och 2014 drevs tillväxten av en stark efterfrågan från utlandet, men en gradvis utveckling mot inhemsk efterfrågan förväntas ske 2016-2017. Under första kvartalet 2015 ökade Rumäniens BNP med 4.3 procent jämfört med samma period förra året. Denna positiva utveckling drivs på av tillväxt inom följande sektorer: handel, bilservice, transport, hotell & restaurang samt den traditionella industrin.  

Det finns cirka 1200 aktiva företag med svenskt kapital i Rumänien, och de sysselsätter över 10 000 personer. De flesta av de stora exportföretagen finns redan i Rumänien. Svenska företag som etablerades under 90-talet fokuserade mycket på försäljning, men senare påbörjade de även produktion, egen FoU och eftermarknadstjänster (t ex Ericsson) i Rumänien. Till företagen som startade egna produktionsanläggningar från början hör t ex Electrolux, H&M, Autoliv, Trelleborg och Bufab. Allt fler tjänstorienterade bolag har också etablerat sig på den lokala marknaden, dit hör bl.a. Medicover, Provis Energy, Securitas, Husse and Diaverum.

Det finns några branscher som ger synnerligen goda affärsmöjligheter för svenska företag i Rumänien idag: energi- och miljöteknik, IT-tjänster & mjukvaror, hälsovård och Life Science, industriell utrustning och fordon, trä- och möbelindustri samt textilindustrin.

Norden och speciellt Sverige har ett mycket bra rykte i Rumänien. Svenskarna betraktas som professionella, pålitliga och ärliga företagare. Sverige anses vara ett väl utvecklat land som tar ansvar för miljön.

Business Sweden har varit verksamt i Rumänien sedan 2005. Kontoret i Bukarest täcker också Moldavien och Bulgarien.  

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om Rumänien som exportmarknad och hur Business Sweden kan hjälpa med rådgivning, marknadsanalyser, kontakter och övriga tjänster i samband med etablering på den rumänska marknaden. 

Sorin Suciu

Office Manager Office Manager
+40 743 338 996
E-post sorin.suciu@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?