08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Business Sweden i Portugal

Portugal är Europas västligaste land och har närmare 10,6 miljoner invånare. Till Portugal hör också ögrupperna Azorerna och Madeira, som är autonoma regioner. Portugal har genomgått en stabil ekonomisk tillväxt sedan från och med EU-inträdet 1986 fram till den globala finanskrisen som slog hårt på landets ekonomi och har orsakat åtstramningar.

Portugal har sedan 2012 genomgått flera reformer för att förbättra den ekonomiska situationen, vilket avspeglats i ökad export och investeringar. Reformerna avser både avreglering och privatisering. Dessa reformer, tillsammans med skattelättnader för investerare och förenklad offentlig administration, förväntas reducera inträdesbarriärer och förbättra investeringsklimatet ytterligare. Den internationella valutafonden IMF förutser moderat tillväxt med en prognos på 1,6 procent under 2015.  

Sverige och Portugal har goda handelsrelationer sedan lång tid tillbaka. Under 2014 uppgick Sveriges export till Portugal till 5,5 miljarder kronor. Detta var en ökning med 20,3 procent jämfört med 2013 och den förväntas öka ytterligare under 2015-2016. Många svenska storföretag verkar i landet och idag finns drygt 100 dotterbolag etablerade på marknaden.

De ökade kraven på återhållsamhet har inneburit större behov av effektiviserande lösningar för exempelvis en hållbar samhällsutveckling inom både privat och offentlig sektor,. Sourcingen inom både ICT och textil växer i Portugal och är viktig för landets utveckling då de ligger i framkant inom bland annat mobilanvändning. Portugal har också en välutbildad arbetskraft, vilket är attraktivt för många globalt ledande företag.

Business Sweden har verkat i Portugal sedan 1989. Kontoret är beläget i centrala Lissabon och är del av Business Swedens Iberia-hub. I Lissabon arbetar för närvarande två heltidsanställda och på kontoret i Madrid finns åtta medarbetare. Business Sweden i Portugal har även tillsammans med kontoret i Johannesburg en viktig roll i olika konsultuppdrag i Angola och Moçambique.

Portugal är ett hierarkiskt land som värnar om lokal anknytning. Tack vare vår långa närvaro, erfarenhet och breda kontaktnät kan Business Sweden ge svenska företag det stöd som behövs för en lyckad etablering och tillväxt genom samarbeten inom ramen för generell rådgivning, marknadsanalyser, partneretableringar och mer administrativa och operativa samarbeten. Vi har ett starkt kontaktnät inom framför allt sektorerna ICT, hälso- och sjukvård, energi och textil, vilket gör att vi möjliggör affärssamarbeten och kunskapsutbyten. Vi ser även en stark tillväxt inom bland annat gruv-, olje-, energi- och telekomsektorn i Angola.

Jennifer Ekström

Project Manager & Trade Commissioner to Portugal Lisbon Project Manager & Trade Commissioner to Portugal, Lisbon
+351 214 249 780
E-post jennifer.ekstrom@business-sweden.se

Malin Svensson

Trade Commissioner to Spain, Country Manager Spain and Portugal Madrid Trade Commissioner to Spain, Country Manager Spain and Portugal, Madrid
+34 91 444 26 00
E-post malin.svensson@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?