08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Polen

Polen är Centraleuropas ledande ekonomi - en närliggande, växande och välmående ekonomi med bra affärsklimat och många affärsmöjligheter.

Den polska ekonomin uppvisar stark, kontinuerlig tillväxt. Under finanskrisen var Polen den enda växande ekonomin i EU och är nu ungefär lika stor som den svenska. Under 2014 uppgick tillväxttakten till 3,3 procent, bland de högsta i EU. Den reala bruttonationalprodukten har fördubblats under de senaste 25 åren och köpkraftjusterat har klyftan till Västeuropa minskat med hälften.

Med en befolkning på nära 40 miljoner invånare är Polen en marknad med stor potential för svenska företag. Handeln med Polen ökar och landet blir allt viktigare exportmarknad för svenska produkter.Den svenska exporten till Polen har fördubblats under de senaste 10 åren och uppgick till 33 miljarder kronor under 2014. Exporten per invånare är dock fortfarande tre gånger mindre än till Baltikum, vilket innebär stor tillväxtpotential.

Det finns många affärsmöjligheter i Polen för svenska företag, främst inom miljöteknik där det råder brist på innovativa lösningar samtidigt som det ställs höga EU-krav och det finns EU-medel att ta tillvara, växande rymdindustri där Polen nyligen har blivit medlem i den Europeiska rymdorganisationen, försvarsindustri med stor och växande försvarsbudget och behov av moderninsering av försvarsmakten, sjukvård som kommer att dra nytta av EU-medel under innevarande programperioden för att täcka starkt växande demografiska och epidemiologiska behov i samhället, trafiksäkerhet där antalet omkomna i trafiken fortfarande är bland de högsta i EU, detaljhandel med stark historisk utveckling och växande medelklass i storstäderna som efterfrågar utländska kvalitetsprodukter, bland annat inom livsmedel, samt träindustri där det råder brist på trävara av hög kvalitet för att tillgodose växande efterfrågan.

Business Sweden bedriver verksamhet i Polen sedan 1991 genom kontor i Warszawa. På kontoret arbetar 8 polsk- och svenskspråkiga, erfarna konsulter med brett kontaktnätverk.

Svenska företag ger oss oftast i uppdrag att analysera den polska marknaden, hitta lämpliga distributörer, kunder eller leverantörer, samt etablera lokal verksamhet och hitta lämpliga nyckelpersoner till den lokala verksamheten. Vi anordnar även event inom prioriterade sektorer med stora affärsmöjligheter. Kontakta oss gärna och vi kommer att berätta mer om Polen som exportmarknad och hur Business Sweden kan hjälpa just ditt företag.

Lukas Danielevicius

Manager Poland and Lithuania Manager Poland and Lithuania
+370 620 740 20
E-post lukas.danielevicius@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?