08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

business sweden i österrike

Den österrikiska marknaden kännetecknas av ett driftigt och stabilt näringsliv vars potential är långt ifrån utnyttjad.

Intressanta aspekter med Österrike är stabilitet, högteknologi, kluster av världstäckande bilkomponentleverantörer, småföretagande, driftighet och innovation.

Österrike är med drygt 8 miljoner invånare en ungefär lika stor marknad som Sverige. Landet är i många hänseenden likt Sverige: befolkningsstrukturen, den sociala välfärden, värderingar, landets neutralitet samt den stora andelen små och medelstora företag som samspelar i en innovativ miljö. Den österrikiska marknaden kan även betraktas som en lämplig inkörsport för företag som vill exportera till den tysktalande världen och länder i Östeuropa. Österrike präglas, i jämförelse med Tyskland, av en lägre grad av konkurrens och högre homogenitet, vilket ofta gör det lättare att exportera.

På den österrikiska marknaden är stora delar av den svenska basnäringen representerad i dotterbolagsform (totalt ca 100 st). Sverige och svenska företag är välkända och har över lag ett gott rykte som borgar för kvalitet, seriositet och tillförlitlighet. Detta redan upparbetade intryck, vilken inte bör underskattas, utgör en positiv draghjälp för företag som överväger att exportera till eller etablera sig på den österrikiska marknaden.

Carsten Grönblad

Trade Commissioner Austria and Hungary Vienna Trade Commissioner Austria and Hungary, Vienna
+43 1 402 35 15 30
E-post carsten.gronblad@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?