08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

business sweden i österrike

Den österrikiska marknaden kännetecknas av ett driftigt och stabilt näringsliv vars potential är långt ifrån utnyttjad.

Den österrikiska marknaden kännetecknas av ett driftigt och stabilt näringsliv med stor potential och hög grad av internationalisering.

Österrikes ekonomi baseras på lokalt förankrade familjeföretag, ofta specialiserade och ledande inom högteknologiska nisch-produkter som bidrar till stabilitet och tillväxt. Företagskulturen karaktäriseras av innovation, kvalitet, företagsamhet och international handel. Exempel på viktiga sektorer, utöver den stora turistnäringen, tillverkningsindustrin inom såväl metall som kemi, bankväsendet samt ekologisk livsmedelsproduktion.  

Österrike är med 8 miljoner invånare i jämförbar storleksordning med Sverige, såväl ekonomiskt som befolkningsmässigt. Landet liknar även Sverige i många andra avseenden: befolkningsstrukturen, den sociala välfärden, landets neutralitet samt den stora andelen små och medelstora företag som samspelar i en innovativ miljö.

På den österrikiska marknaden är stora delar av den svenska basnäringen representerade i dotterbolagsform (totalt ca 100 st). Sverige och svenska företag är välkända och har över lag ett gott rykte som borgar för kvalitet, förtroende och tillgänglighet. Detta redan upparbetade intryck, vilken inte bör underskattas, utgör en positiv draghjälp för företag som överväger att exportera till eller etablera sig på den österrikiska marknaden.

Den österrikiska marknaden kan även betraktas som en lämplig inkörsport för företag som vill exportera till den tysktalande världen och länder i Östeuropa. Österrike präglas, i jämförelse med Tyskland, av en lägre grad av konkurrens och högre homogenitet, vilket ofta gör det lättare att exportera. Genom sitt starka kulturarv i Central- och Östeuropa har Österrike, efter berlinmurens fall, återfått sin ställning som ekonomiskt nav I regionen. Denna utveckling har intensifierats i takt med EU:s utvidgning öster ut och i dagsläget är t.ex. 3 av de största 5 bankerna i CEE österrikiska.

Välkommen till Österrike!

Carsten Grönblad

Trade Commissioner Austria and Hungary Vienna Trade Commissioner Austria and Hungary, Vienna
+43 1 402 35 15 30
E-post carsten.gronblad@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?