08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

business sweden i österrike

Den österrikiska marknaden kännetecknas av ett driftigt och stabilt näringsliv vars potential är långt ifrån utnyttjad.

Österrikes ekonomi baseras på lokalt förankrade familjeföretag, ofta specialiserade och ledande inom högteknologiska nisch-produkter som bidrar till stabilitet och tillväxt. Företagskulturen karaktäriseras av innovation, kvalitet, företagsamhet och international handel.
Österrike är med 8 miljoner invånare i jämförbar storleksordning med Sverige, såväl ekonomiskt som befolkningsmässigt. Landet liknar även Sverige i många andra avseenden: befolkningsstrukturen, den sociala välfärden, landets neutralitet samt den stora andelen små och medelstora företag som samspelar i en innovativ miljö.
Den österrikiska marknaden kan även betraktas som en lämplig inkörsport för företag som vill exportera till den tysktalande världen och länder i Östeuropa. Österrike präglas, i jämförelse med Tyskland, av en lägre grad av konkurrens och högre homogenitet, vilket ofta gör det lättare att exportera. Genom sitt starka kulturarv i Central- och Östeuropa har Österrike, efter Berlinmurens fall, återfått sin ställning som ekonomiskt nav i regionen. Denna utveckling har intensifierats i takt med EU:s utvidgning öster ut och i dagsläget är t.ex. 3 av de största 5 bankerna i CEE österrikiska samtidigt som de österrikiska entreprenad-och teknikkonsultbolagen dominerar de största infrastrukturprojekt i Central- och Östeuropa.
Tack vare lång erfarenhet av affärsutveckling och internationalisering samt relevanta bransch- och kulturspecifika kunskaper kan Business Sweden i Österrike hjälpa svenska företag att etablera sig samt växa på den österrikiska marknaden. Österrike är så mycket mer än Red Bull och Mozart. Utmana oss med dina frågor och planer kring en Österrikesatsning.

Carsten Grönblad

Trade Commissioner Austria and Hungary Vienna Trade Commissioner Austria and Hungary, Vienna
+43 1 402 35 15 30
E-post carsten.gronblad@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?