08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Business Sweden i Norge

Norge är en av Sveriges viktigaste exportmarknader, mycket tack vare den geografiska närheten och landets starka ekonomi. Under 2014 (jan-nov) uppgick varuexporten till 108,9 miljarder kronor, över 10 procent av vår totala varuexport.

Utöver denna varuexport tillkommer gränshandeln och tjänsteexporten. Sverige exporterar främst tjänster, maskiner, motorfordon, kemiska produkter, möbler och teleprodukter till Norge. Norsk export till Sverige består främst av naturolja, gas, elektricitet samt mineraler och metaller. Olje- och gasnäringen är Norges största och viktigaste industri som utgör 17 procent av landets BNP och cirka 55 procent av landets totala export.

Det finns över 2 500 svenska dotterbolag i Norge. Många svenska storföretag är sedan länge etablerade i landet. Det geografiska läget samt den kulturella och språkliga närheten gör att svenska företag som etablerar sig i Norge oftast lyckas bra. Norrmännen betraktar också Sverige och svenskarna som en naturlig affärspartner.

Business Sweden har varit verksamt på den norska marknaden i över 40 år. Kontoret består idag av elva medarbetare. Tillsammans har vi under åren byggt ett starkt och framgångsrikt kontaktnät av lokala företagsledare och näringspolitiska beslutsfattare i syfte att främja Sveriges konkurrenskraft i regionen.

De senaste åren har vi sett en tydlig ökning i efterfrågan på utländska varor och tjänster på den norska marknaden, framförallt i form av e-handel där norrmännen är de vanaste e-handlarna i EU-området. För svenska företag ser vi särskilt goda affärsmöjligheter inom e-handel, infrastruktur, automatisering, miljöteknik och olje- och gassektorn.

Business Swedens Norgekontor hjälper även till med:

  • Etablering av Norsk filial till utländskt företag (NUF) och Aksjeselskap (AS)
  • Förmedling av kontakt till momsrepresentant i Norge
  • Adressavtal
  • Anskaffande av .no domän

Kontakta oss så berättar vi mer om Norge som exportmarknad, och hur vi på Business Sweden kan hjälpa till med rådgivning, marknadsanalyser, kontakter och annat som kan underlätta en framgångsrik etablering.

Mimmi Goude

Country Manager Country Manager
+47 22878850
E-post mimmi.goude@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?