Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Nederländerna

Nederländerna är idag Sveriges sjunde största exportmarknad och sjätte största handelspartner. Med Europas största hamn i Rotterdam, och en av världens mest digitaliserade marknader, är Nederländerna en attraktiv destination för svenska företag.

I Nederländerna bor 16,9 miljoner invånare på en yta av 41 500 kvadratkilometer, vilket gör landet till det mest tätbefolkade i Europa. Nederländerna har en lång tradition av internationell handel, fördelaktiga etableringsvillkor, tillgång till välutbildad och språkkunnig arbetskraft, utmärkta kommunikationer samt en stark inre marknad. Detta är några av de faktorer som gör Nederländerna till en attraktiv marknad att etablera sig på.

Sverige och Nederländerna har en lång och god historia som handelspartnerns. I Nederländerna finns omkring 470 svenska dotterbolag och den svenska exporten till Nederländerna uppgick till 56,4 miljarder kronor år 2014, vilket motsvarar fem procent av den totala svenska exporten. Svenska produkter betraktas som högkvalitativa och svenskar har ett gott rykte i Nederländerna.

Business Sweden har varit aktiva i Nederländerna sedan mitten av 1970-talet och täcker även marknaderna Belgien och Luxemburg. Kontoret i Nederländerna ligger i landets administrativa huvudstad Haag, där man kan finna en rad olika internationella organisationer, såsom ICC, ICJ och Europol.

Nederländerna är en intressant testmarknad för en vidare expansion till länder som Storbritannien och Tyskland, då konkurrensen generellt sätt inte är lika tuff och affärsklimatet är snarlikt. Hamnen i Rotterdam är den största i Europa och den tredje största i världen, och en tredjedel av alla vägtransporter inom EU utförs av nederländska transportörer. Landet är ett av de mest uppkopplade i världen där 96 procent av befolkningen har tillgång till internet i hemmet och 90 procent använder internet dagligen. Detta medför många affärsmöjligheter för svenska företag inom en rad sektorer, exempelvis IT och telekom, livsmedel, hälso- och sjukvård, säkerhet, offshore, konsumtionsvaror samt energi och miljöteknik.

Business Sweden i Nederländerna är vana att stötta svenska företag i hela exportkedjan, från nyetablering på marknaden med analyser av marknadsförutsättningar, identifiering av affärspartners, bolagsbildning och rekrytering, till att växa på marknaden genom identifiering av nya kunder och stärkta affärsrelationer med befintliga nyckelaktörer på marknaden.

Tomas Korseman

Trade Commissioner, Benelux The Hague Trade Commissioner, Benelux, The Hague
+31 70 302 20 59
E-post tomas.korseman@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?