Du är här:

Affärsmöjligheter inom livsmedelsbranschen

Livsmedelsbranschen har en positiv exportutveckling och Sverige fortsätter att satsa stort.

På uppdrag av Näringsdepartementet tar Business Sweden fram och genomför exportstödjande aktiviteter inom ramen för Food From Sweden-programmet. Målsättningen med programmet är att bidra till ökad svensk livsmedelsexport. En styrgrupp bestående av livsmedelsrelaterade organisationer samt företagsrepresentanter med exportkompetens beslutar tillsammans med Business Sweden vilka projekt som skall genomföras. Business Sweden ansvarar för genomförande av beslutade aktiviteter.

Varje år genomför vi aktiviteter med målsättningen att hjälpa svenska företag ut i världen. Detta sker i form av inköpssamarbeten, matchmaking, testförsäljning i butik, marknadsbesök och deltagande på internationella mässor. Våra prioriterade marknader är för närvarande Tyskland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Polen, Norge, Finland och Danmark.

På hemmaplan genomförs seminarier i syfte att informera, inspirera och kompetensutveckla. Vi informerar om märkningar och krav, trender i handeln, presenterar marknadskartläggningar och ger exportrådgivning.

Den nätbaserade Livsmedelsguiden ger ingående information om märkningar och krav på olika marknader.

”Try Swedish” är det internationella koncept med webbaserad plattform tryswedish.com, som ska marknadsföra matlandet utomlands och få världens alla matälskare att smaka och upptäcka svensk matkultur och livsstil.