08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

business sweden i Litauen

Litauen är det största och sydligaste landet i Baltikum och en demokratisk republik med väl fungerande samhällsorgan. Affärsklimatet har en nordisk prägel och nära samarbete mellan Sverige och Litauen sker inom flertalet EU-relaterade frågor och industrifrämjande program samt på företagsnivå.

Litauen är medlem i EU och NATO sedan 2004 och införde euro som valuta i januari 2015. Det pågår en progressiv diskussion om ett eventuellt inträde i OECD där en handlingsplan för politiska och ekonomiska initiativ är utarbetad. Varuexporten från Sverige har ökat stadigt med över 40 procent sedan 2010 där stora exportvaror är verkstadsprodukter, fisk och kemiska produkter. Många litauiska företag är underleverantörer till svensk industri och stora svenska importvaror är möbler, verkstadsprodukter och livsmedel. Den inhemska konsumtionen förväntas öka med drygt 4 procent under 2016.

Sverige står idag för störst andel utländska direktinvesteringar i Litauen och är ett väletablerat och starkt varumärke i Baltikum, vilket underlättar samarbetet med de baltiska bolagen. Telia Company och Tele2 är verksamma inom ICT-sektorn. SEB, Swedbank och Nordea har tillsammans ca 65 procent av den litauiska bolånemarknaden och räknat per capita är Litauen den största leverantören av produkter till IKEA. Övriga svenska företag verksamma i landet är bland andra ICA, ABB, Volvo, Sweco, SAS och MTG. H&M öppnade sin första butik i Litauen under 2013 och en plattform för e-handelsförsäljning i mars 2016. 

Business Sweden finns på plats i Vilnius sedan mitten av 1990-talet. Vi hjälper tillsammans med våra kollegor i Estland och Lettland svenska företag att få information och insikter om marknadsförhållanden, undersöka affärsmöjligheter, hitta återförsäljare eller leverantörer och börja exportera till Litauen eller hela Baltikum. Vi har en lång lokal erfarenhet med ett väletablerat nätverk för att på effektivt sätt kunna hjälpa nya klienter eller redan verksamma företag i de baltiska länderna.

Kontakta oss så berättar vi mer om marknaden och våra tjänster.

Lukas Danielevicius

Manager Poland and Lithuania Manager Poland and Lithuania
+370 620 740 20
E-post lukas.danielevicius@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?