08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

business sweden i Litauen

Affärsförbindelserna mellan Sverige och Litauen har ökat stadigt under årens lopp och Sverige står idag för störst andel utländska direktinvesteringar i Litauen.

Relationerna mellan grannländerna Sverige och Litauen är mycket goda och och har så varit sedan gränserna öppnades upp efter självständigheten. Sverige spelade en viktig roll som mötesplats för representanter från den litauiska självständighetsrörelsen. Sverige står idag för störst andel utländska direktinvesteringar i Litauen. Potentialen för handel länderna emellan är dock mycket större än vad som idag utnyttjas. Svenskar brukar känna sig välkomnade  i Litauen och risken för stora kulturkrockar får betecknas som små.

Den baltiska marknaden med cirka 6,6 miljoner invånare är även av intresse för detaljhandel och Sverige är ett välkänt och starkt varumärke i Baltikum, något som underlättar samarbetet med de baltiska bolagen. Det relativt Norden-nära affärsklimatet, kostnadseffektivitet och växande medelklass samt bra språkkunskaper i de baltiska länderna erbjuder en attraktiv  marknad både för produktions- men även konsumentorienterade svenska bolag.

Lukas Danielevicius

Manager Lithuania Vilnius Manager Lithuania, Vilnius
+370 620 740 20
E-post lukas.danielevicius@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?