08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Lettland

Sverige är ett välkänt och starkt varumärke i Lettland. Marknaden är liberal och i internationella mått råder en hög grad av ekonomisk frihet. Sverige är största utländska direktinvesterare och ca 2000 svenska företag är registrerade i Lettland.

Det finns en kontinuerlig strävan mot innovation och insatser att stimulera företagande. I maj 2016 fick landet en formell inbjudan till OECD efter att ha uppfyllt höga krav på ekonomisk politik och samhällsstyrning. Sedan tidigare är Lettland medlem i EU och NATO, och har sedan 2014 euro som valuta. Handelsströmmarna domineras av EU-länder där de viktigaste exportvarorna är träprodukter, metallvaror och livsmedel. Sverige är största utländska direktinvesterare med ca 20 procent av det totala investeringsvärdet. BNP-tillväxten förväntas öka under 2016 och 2017 tack vare tilltagande inhemsk efterfrågan och hushållskonsumtion, samt starkare köpkraft. 

Svenska företag framhåller Lettland som ett strategiskt läge med välutvecklad informations- och kommunikationsteknologi och en hårt arbetande befolkning. Efter ökad försäljning under 2013 öppnade H&M ytterligare tre butiker under 2014, likaså har företaget Evolution Gaming vuxit snabbt i Lettland på senare år. Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken är verksamma i Lettland med drygt 50 procent av finansmarknaden. ICA/Rimi är ett av de största detaljhandelsföretagen, Telia Company och Tele2 är betydande aktörer i ICT-sektorn. Plockmatic, Trelleborg, Dinair, Leax, Swegmark och IKEA är bara några exempel på industriföretag med fabriker i landet. Svenska Bergvik Skog är en av de största utländska aktörerna inom skogsbranschen, Ragn-Sells är aktivt inom miljösektorn och MTG är den största medieaktören i Lettland. 

Business Sweden finns på plats i Riga sedan mitten av 1990-talet. I nära samarbete med kontoren i Tallinn, Estland och Vilnius, Litauen utför vi uppdrag åt svenska företag som är intresserade att undersöka affärsmöjligheter, hitta återförsäljare eller leverantörer, börja exportera samt etablera egna verksamheter i Lettland eller hela Baltikum. Vi har en lång lokal erfarenhet med ett väletablerat nätverk för att på effektivt sätt kunna hjälpa nya klienter eller redan verksamma företag i de baltiska länderna.

Kontakta oss så berättar vi mer om marknaden och våra tjänster.

Ansis Murnieks

Manager Baltics and Latvia Manager Baltics and Latvia
+371 678 280 46
E-post ansis.murnieks@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?