08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Kroatien

Kroatien är, med sin geostrategiska position och kustremsa på 1800 kilometer, en dörr till Central- och Östeuropa. Fortsatta investeringar i och modernisering av bland annat transport-, energi- och IT-sektorn gör landet särskilt intressant för svenska företag.

Före den finansiella krisen 2008, hade Kroatien utvecklats väl både på den ekonomiska och sociala fronten efter landets självständighet 1991. Efter sex år av recession, återhämtade sig den kroatiska ekonomin igen år 2015 då BNP tillväxten återigen började tillta. Parallellt med detta slutförde landet den krävande EU-medlemskaps processen. Kroatien blev medlem i EU i juli 2013 och effekterna av medlemskapet är synbara. Handeln med EU har underlättats tack vare fri rörlighet av tjänster och personer, harmonisering av lagar och regler och inte minst en allt mer liberaliserad, privatiserad och tillgänglig marknad.
De viktigaste sektorerna i Kroatiens ekonomi är gross- och detaljhandel, transport, och turism. Några av de största och mest expansiva branscherna i Kroatien är infrastruktur- och transporter, energi, samt hälso- och sjukvård. Andra fördelar som det kroatiska affärsklimatet erbjuder är kostnadsmässigt konkurrenskraftig arbetskraft, investeringsincitament och relativt låga företagsskattesatser.
Business Swedens kontor i Wien är det regionala kontor som stödjer svenska företag i Österrike, Schweiz, Slovenien, Kroatien och Ungern, och hanterar förfrågningar om Serbien, Montenegro, Makedonien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo och Albanien. Vi är totalt 10 anställda i regionen med omfattande kunskap och erfarenhet av de lokala marknaderna men också vad gäller språk, kultur och affärsmiljö.
Om du är intresserad av att göra affärer, eller överväger att grunda ett företag i Kroatien är du välkommen att kontakta Business Sweden. Vi har arbetat med företag i Kroatien inom många olika sektorer bl.a. hälsovård, avfallshantering, tillverkning etc. Business Sweden erbjuder en rad olika tjänster som skräddarsys efter ert behov; inklusive bolagsgrundning, partnersökningar, marknadsanalys, kartläggning och bearbetning av intressenter, etc.

Carsten Grönblad

Trade Commissioner Austria and Hungary Vienna Trade Commissioner Austria and Hungary, Vienna
+43 1 402 35 15 30
E-post carsten.gronblad@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig ?