08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Business Sweden i Kroatien

Kroatien är EU:s senaste medlem och den första på västra Balkan, vilket gör landet till en länk mellan EU och resten av regionen. Med dess strategiska läge, moderniserade infrastruktur och högutbildade arbetskraft är landet en attraktiv handelspartner. Fortsatta investeringar i och modernisering av bland annat transport-, energi- och IT-sektorn gör landet särskilt intressant för svenska företag.

Kroatien har sedan dess självständighet 1991 haft en tuff period med uppbyggnad av landets ekonomi, och den globala finanskrisen 2008 underlättade inte utvecklingen. Ekonomin är under återhämtning, men problem såsom hög arbetslöshet, ojämn regional utveckling samt en administrativt utmanande och delvis betungande investeringsklimat återstår. Kroatien kandiderade till EU-medlemskap under flera år och detta ökade trycket på regeringen på ett flertal områden och öppnade dörrar till EU-fonder och andra finansiella medel. Kroatien blev medlem i EU i juli 2013 och effekterna av detta är synbara. Handeln med EU har underlättats tack vare fri rörlighet av tjänster och personer, harmoniserade lagar och regler och inte minst en allt mer liberaliserad, privatiserad och tillgänglig marknad. 

De viktigaste sektorerna i Kroatiens ekonomi under 2014 var parti- och detaljhandel, transport och turism. Några av de största och mest expansiva branscherna i Kroatien är infrastruktur- och transporter, energi, samt hälso- och sjukvård. Business Sweden i Kroatien har särskild kompetens och lång erfarenhet inom nämnda branscherna, där vi stödjer svenska bolag genom olika typer av projekt som utgår från företagets behov.  Svensk export till Kroatien utgör idag mindre än tre procent av den totala svenska exporten, som i absoluta siffror innebär export om cirka 160 miljoner kronor.

Business Swedens kontor i Wien är det regionala kontoret som stödjer svenska företag i Österrike, Schweiz, Slovenien, Kroatien och Ungern samt hanterar förfrågningar för Serbien, Montenegro, Makedonien, Bosnien & Hercegovina, Kosovo och Albanien, och består idag av sex medarbetare. Marknaderna emellan finns det många synergier, inte minst utifrån ett historiskt perspektiv. Business Sweden i Kroatien (med ett regionalt kontor i Wien och ett lokalt i Zagreb) stödjer svenska företag i landet med bland annat partnersökningar, kundbearbetning, marknadsexpansion, marknadsanalyser och stakeholder management.

Carsten Grönblad

Trade Commissioner Austria and Hungary Vienna Trade Commissioner Austria and Hungary, Vienna
+43 1 402 35 15 30
E-post carsten.gronblad@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig ?