08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Business Sweden i Kina

Kina är idag världens största ekonomi. Landet är ständigt intressant för tillverkande företag och har på bara några år seglat upp som den kanske viktigaste konsumentmarknaden globalt idag.

Kina gick under 2014 om USA som den största ekonomin i världen mätt i BNP omräknad till köpkraft. Tillväxten i landet är fortsatt stark, med 7,4 procent ökning av BNP under 2014. Kina är mitt uppe i en stor förändring av hela ekonomin, och det kinesiska ledarskapet har lagt om kursen från en exportberoende och tillverkande ekonomi till en ökad stimulans av den inhemska konsumtionen. Den tidigare ekonomiska modellen med snabb tillväxt till varje pris har nu övergetts och man talar istället om en ”smart” ekonomisk tillväxt med fokus på grön energi, högteknologi och tjänstesektorn.

Det mest slående som sker i landet idag är landets snabbt växande medelklass. Det har på senare år skett närmast en explosionsartad ökning av efterfrågan på konsumentvaror i Kina och detta, ihop med en ökad skepsis mot inhemskt producerade varor (på grund av exempelvis livsmedelsskandaler), lockar kineser att handla från väst, i stor utsträckning via e-handel.

Den svenska exporten till Kina uppgick i fjol till 39,9 miljarder kronor och svensk import från landet mätte 49,9 miljarder kronor, vilket gör Kina till vår största handelspartner i Asien. Business Sweden har varit verksamma i Kina med kontor i Peking och Shanghai sedan 1994. Vi är femtio anställda i Kina och teamet består till två tredjedelar av lokal kinesisk personal och en tredjedel svensk, med hela Kina som arbetsfält. På båda kontoren erbjuder vi tjänsten Business Support Office (BSO), det vill säga inkubatorverksamhet med möjlighet att hyra kontorsplats och få assistans med att komma igång på marknaden. Business Sweden i Kina arbetar med affärsutveckling och har ett väl upparbetat kontaktnät på alla nivåer i samhället. 

Det finns idag över 500 svenska företag med verksamhet på plats i Kina. Största andelen är fortfarande producerande företag inom verkstadsindustrin, men trenden är att fler tjänste- och serviceföretag etablerar sig samt att de svenska företagen i större utsträckning fokuserar på Kina som försäljningsmarknad. Industrier med stor potential där svenska företag redan är aktiva är exempelvis life science, miljöteknik, detaljhandel och fordonsindustri. Den snabbt växande efterfrågan hos kineser gällande konsumtionsprodukter, livsmedel, mode, design och möbler kommer att bli nästa starka trend i Kina.

I Kina har Business Sweden assisterat mer än hälften av alla svenska bolag in på marknaden och vi följer med företagen i alla steg in på den ofta komplexa kinesiska marknaden. Vi analyserar marknaden, rådgör vid etablering och hjälper till med strategier för att ta sig in på marknaden. Detta är av stor vikt då Kina är stort som en kontinent till ytan. För att komma igång på ett smidigt sätt, stöttar vi företaget med kontorsyta, bokföring och administration. Rekrytering av nyckelpersonal ser vi som en av våra viktigaste tjänster, liksom marknadsanalys, expansionsanalys, partnersökningar samt utveckla försäljning och inköp.

Kontakta oss så berättar vi mer om Kina både som exportmarknad och som marknad för försäljning.

Tobias Glitterstam

Trade Commissioner China Beijing Trade Commissioner China, Beijing
+86 105 81 56 006
E-post tobias.glitterstam@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?