08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Business Sweden i Kenya

Kenyas centrala läge och Nairobi som affärshub gör landet till den naturliga utgångspunkten för att täcka den östafrikanska marknaden, en region på över 260 miljoner invånare.

Kenyas ekonomi har vuxit med i genomsnitt 5,4 procent de senaste fem åren och förväntas fortsätta växa med 6 procent årligen fram tills 2018. Många av de stora investeringar inom bland annat infrastruktur, tillverkning och handel som just nu görs i landet kommer av Kenyas Vision 2030, den långsiktiga utvecklingsplanen som syftar till att positionera Kenya som ett medelinkomstland till år 2030.

Kenyas BNP utgörs till 41 procent av servicesektorn inom vilken tillväxt kan ses bland annat tack vare fastighetsmarknaden och detaljhandeln, följt av jordbrukssektorn (26 procent) som traditionellt har varit viktig för Kenyas export.

Under 2015 uppgick Sveriges export till Kenya till SEK 428 miljoner. De viktigaste exportprodukterna är maskindelar, fordon, papper och pappersmassa, samt medicinsk utrustning. Många av våra stora svenska industri- och tjänsteföretag finns redan på plats samtidigt som allt fler mindre och medelstora företag tar steget att etablera sig på marknaden.

Några sektorer som erbjuder stora affärsmöjligheter är energi, IT- och telekom, detaljhandel samt infrastruktur. Investeringar inom geotermisk energi, solenergi och vindkraft är en förutsättning för Kenya för att kunna klara det växande energibehovet, men marknaden erbjuder också möjligheter inom kraftöverföring, olja och gas.

Kenya satsar mycket på mobila betalningslösningar, och landets förväntade tillväxt inom internettillgång, e-handel och infrastrukturutveckling innebär goda affärsmöjligheter inom IT och telekom. Inom transport är bland annat stora investeringar inom Bus Rapid Transport och flygplatser särskilt intressant just nu.

Hälsosektorn, den finansiella sektorn, sourcing av textilprodukter liksom affärer med FN är andra intressanta områden. Vad gäller FN är Nairobi tillsammans med Entebbe i Uganda viktiga inköpshubbar för FN i Afrika och är därför fokusländer för företag som är intresserade av att göra affärer med FN.

Business Sweden har funnits på plats i Nairobi sedan 2007 och har åtta anställda. Kontoret täcker förutom Kenya också resten av den östafrikanska regionen och delar av Centralafrika, inklusive Etiopien, Rwanda, Sydsudan, Tanzania, Uganda, Burundi, Demokratiska Republiken Kongo, Eritrea, och Somalia. Klicka vidare bland våra rapporter för mer information om dessa marknader.

Vårt kontor har mycket god kännedom om den östafrikanska marknaden och lång erfarenhet av att stödja svenska företag i etablering på utländska marknader. Vi har bistått många företag med praktisk hjälp att etablera en lokal närvaro varifrån företaget kan öka sin försäljning. Vi har också särskild kompetens och erfarenhet inom energi, ICT och av att göra affärer med FN. Inom dessa sektorer utför vi bland annat marknadsanalyser och delegationer.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt företag.

Robin Pettersson

Trade Commissioner Kenya Nairobi Trade Commissioner Kenya, Nairobi
+254 20 3749760, +254 20 374 1788
E-post robin.pettersson@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?