Du är här:

Business Sweden i Indien

Indien är en enorm marknad med mer än en miljard människor. 2050 beräknas landet dessutom vara världens tredje största ekonomi efter Kina och USA.

Indien är världens största demokrati, befolkad av mer än en miljard människor. Landet har en medelklass om drygt 300 miljoner med relativt god köpkraft och en mycket förmögen överklass om cirka 15 miljoner personer. Indien har stora naturresurser, samt en fantastisk kulturell rikedom. Landets BNP-tillväxt har de senaste åren varit bland de högsta i världen, på över 8 procent, och industritillväxten på cirka 9 procent.

1991 inleddes ett genomgripande reformarbete av ekonomin, med avregleringar av många sektorer. Detta ledde till ett stort antal utländska företagsetableringar, samt en tillströmning av utländska investeringar. Privatiseringar och successiva utförsäljningar av statliga företag har också stått i fokus. Dessa reformer har nu på allvar börjat ge resultat, och Indiens ekonomi väntas växa till att bli världens tredje största ekonomi år 2050, efter Kina och USA.

Sverige är en liten men snabbt växande handelspartner för Indien. Idag står dock Sverige bara för 1 procent av Indiens import vilket placerar Sverige som Indiens 31:e största importland (2009).

Svenska etableringar i Indien har skett i fyra perioder:

  • I början på 1900-talet (t.ex. Ericsson, SKF, Swedish Match, Asea)
  • Under 1960-70 talen (klassisk svensk industri huvudsakligen i Pune, t.ex. Alfa Laval, Tetra Pak, Sandvik och Atlas Copco)
  • Under 1980-90 talen (andra vågen klassisk industri, t.ex. Volvo och Perstorp, men också inköpsorganisationer t.ex. Ikea, H&M)
  • Från början av 2000-talet (stora företag, t.ex. Volvo Cars och Scania kombinerat med medelstora och små företag t.ex. Systemair och Roxtec)

I maj 2009 fanns cirka 135 svenska dotterbolag registrerade i Indien, men över 1200 svenska bolag bedöms årligen göra affärer för över 1 MSEK med Indien. Under 2009 registrerades cirka 20 nya svenska dotterbolag i Indien, vilket är en tillväxttakt på 20 procent. Svenska bolag i Indien är till allt ökande grad "hela" verksamheter med utveckling, inköp, produktion, försäljning och eftermarknad i Indien. Indien betyder alltså inte bara lågkostnadsproduktion eller inköp för svenska bolag. Svenska bolag i Indien uppskattas sysselsätta cirka 320 000 personer i Indien, varav 290 000 är indirekt anställda. 

Uppdaterad: 23 jan 2015