Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Indien

Indien är världens största demokrati med en befolkning på drygt 1,2 miljarder människor. Idag är landet en av världens tio största ekonomier, och bedöms ha möjlighet att bli världens tredje största ekonomi efter Kina och USA år 2030.

Indien är åter högaktuellt för investerare och företag efter premiärminister Modis valseger i maj 2014. Modi gick till val på att få fart på tillväxten i ekonomin som stagnerat under den tidigare regeringens mandatperiod. Landets BNP-tillväxt som under början av 2000-talet var bland de högsta i världen - över nio procent – har mattats av och legat på cirka fem-sju procent de senaste åren.

Förväntningarna på vad den nya regeringen ska åstadkomma, inte minst inom den ekonomiska politiken, är höga. Detta märks i såväl medias bevakning som internationella ledares uttalanden om stärkt handelsutbyte och en imponerande tillväxt på börsen. Många av de förändringar som regeringen sagt sig vilja genomföra är dock omfattande och utmanande, delvis på grund av Indiens federala system där delstaterna har stor makt och Indien har en lång period av reformer framför sig.

Indien har lyft ett stort antal människor ur djup fattigdom under de senaste decennierna. Landet har en konsumerande medelklass med relativt god köpkraft. Den är idag uppskattad till runt 250 miljoner men ökar i snabb takt och väntas ha fördubblats inom femton år. Sverige är en liten handelspartner men marknadens storlek och regeringen Modis positiva löften ger allt mer gynnsamma förhållanden för svenska företag att etablera sig och växa i landet.

Svenska etableringar i Indien har skett i fyra perioder:

  • I början på 1900-talet (t.ex. Ericsson, SKF, Swedish Match och Asea)
  • Under 1960-70-talen (klassisk svensk industri huvudsakligen i Pune, t.ex. Alfa Laval, Tetra Pak, Sandvik och Atlas Copco)
  • Under 1980-90-talen (andra vågen klassisk industri, t.ex. Volvo och Perstorp, men också inköpsorganisationer som Ikea och H&M)
  • Från början av 2000-talet (stora företag, t.ex. Volvo Cars och Scania kombinerat med medelstora och små företag t.ex. Systemair och Roxtec)

I dag finns cirka 170 svenska dotterbolag registrerade i Indien, men över 1200 svenska bolag bedöms årligen göra affärer med landet för över en miljon kronor. Under 2014 registrerades cirka 20 nya svenska dotterbolag.

Svenska bolags verksamhet i Indien omfattar allt oftare hela kedjan: utveckling, inköp, produktion, försäljning och eftermarknad. Indien betyder alltså inte bara lågkostnadsproduktion eller inköp för svenska bolag, även om det fortfarande är en viktig del i verksamheten. Svenska bolag i Indien uppskattas sysselsätta nästan 150 000 personer och ytterligare knappt 600 000 sysselsätts indirekt.

Business Sweden erbjuder en rad tjänster för svenska företag som vill etablera sig eller växa på den indiska marknaden. Vi hjälper företag, oavsett storlek, med allt ifrån inkorporering till marknadsanalyser, att hitta distributörer, agenter eller återförsäljare och att utveckla affären.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa dig med!

Carsten Grönblad

Trade Commissioner to India New Delhi Trade Commissioner to India, New Delhi
+ 91 (0)11 4606 7108
E-post carsten.gronblad@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?