08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Finland

Finland är en naturlig exportmarknad för svenska företag och ett av världens främsta länder i flera internationella mätningar och jämförelser av affärsklimat, innovation, teknologi och utbildning. Konkurrensfördelar såsom politisk stabilitet, låg korruption, utbildad arbetskraft och ett gynnsamt företagsklimat har gjort landet till en attraktiv handelspartner.

Finland är historiskt sett en av Sveriges mest betydelsefulla handelspartners och år 2015 uppgick exporten från Sverige till Finland till cirka 79 miljarder kronor vilket gör Finland till Sveriges sjätte största exportmarknad.

Business Sweden har varit verksamt i Finland sedan 1974 och har idag sju medarbetare. Genom åren har det finska kontoret byggt upp ett starkt och framgångsrikt kontaktnät av lokala företagsledare och politiska beslutsfattare i syfte att hjälpa svenska företag att expandera till och växa på den finska marknaden.

Då svenska företag vill etablera sig eller utöka verksamheten i Finland skräddarsys projektens omfattning och karaktär enligt kundens behov. De vanligaste uppläggen brukar dock fokusera sig på marknads- och förvärvsanalyser, identifiering av samarbetspartners och kunder, bolagsbildningar samt registreringar. Därtill genomför Business Sweden i Finland årligen ett flertal samordnade evenemang och satsningar inom olika branscher tillsammans med lokala bolag och partners.

Business Swedens Finlandskontor hjälper även till med registrering av filial eller dotterbolag, momsregistrering, adressavtal, virtual office och registrering av .fi domän.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om Finland som exportmarknad och hur vi på Business Sweden kan stödja er med rådgivning, kontakter, spetskompetens, affärsområdeskunskap och övrigt som kan underlätta en framgångsrik etablering och expansion på marknaden.

Christian Weckman

Country Manager Helsinki Country Manager, Helsinki
+358 9 686 46 403
E-post christian.weckman@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?