en bild

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

closing-white
08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Ungern

budapest_714x300
Ungern erbjuder, med sitt strategiska geografiska läge samt sin välutbildade och kostnadseffektiva arbetskraft, en mycket intressant marknad för svenska företag som vill expandera österut.

Ungern har högst FDI per capita i regionen, vilket bland annat beror på landets centrala geografiska läge och tillgången till en kvalificerad och kostnadseffektiv arbetskraft. Ett starkt engagemang från regeringens sida, och implementeringen av en investeringsvänlig ekonomisk policy, har bidragit till att attrahera utländska investeringar.

Det finns idag cirka 180 svenska företag i Ungern. Dessa företag är verksamma i en rad olika industrier såsom ICT, telekom, elektronik, fordons- och transportindustrin, vård och hälsa samt miljö och energi.  Den svenska exporten till Ungern uppgick år 2015 till ca 5,5 miljarder kronor, motsvarande 0,5 procent av Sveriges sammanlagda export, och innebär en ökning med 5,4 procent i jämförelse med föregående år. Ungern blir därmed Sveriges 35:e viktigaste exportpartner. Till de främsta exportvarugrupperna hör verkstadsprodukter, halvfabrikat och läkemedel från Sverige. Ungern är dessutom ett Gripenland, vilket har inneburit ett intensifierat ekonomiskt och tekniskt utbyte samt stärkt den bilaterala relationen mellan länderna.

Sverige och svenska lösningar har ett gott renommé i Ungern och associeras med kvalitet och förtroende. Detta uppskattas mycket i affärslivet och betyder oftast en positiv inställning mot nya svenska företag som planerar exportera till, eller etablera sig i, landet.

Business Sweden i Ungern hjälper svenska företag med en rad olika tjänster, exempelvis affärsutvecklingsstöd, företagsetablering, stakeholder management och rekrytering. Business Sweden ser dessutom att det finns ytterligare affärsmöjligheter inom branscher såsom teknologier kopplade till fordonsindustrin, energisektorn, säkerhets- och försvarssektorn samt lösningar som kan bidra till kostnadseffektivitet ökad kvalitet inom sjukvårdssektorn.

Kontoret i Budapest hör till det regionala huvudkontoret i Wien som även täcker in marknaderna i Österrike, Schweiz, Slovenien, Kroatien och Israel samt hanterar förfrågningar för Serbien, Montenegro, Makedonien, Bosnien & Hercegovina, Kosovo och Albanien. Det regionala teamet utgörs av sammanlagt tio medarbetare.

Välkommen till Ungern!

carsten_gronblad_web

Carsten Grönblad

Trade Commissioner Austria and Hungary Vienna Trade Commissioner Austria and Hungary, Vienna
+43 1 402 35 15 30
E-post carsten.gronblad@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?