08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Estland

Estland är en del av Baltikum och en parlamentarisk demokrati med väl fungerande institutioner. Sverige är Estlands största exportmarknad med motsvarande 18,8 procent av det totala exportvärdet under 2015. Många svenska företag har lyckats bra på marknaden och har stor påverkan på den estniska ekonomin.

Det har rått bred politisk enighet om en utvecklingsstrategi som främjat ekonomisk tillväxt. Estland har bland annat uppnått sitt mål om medlemskap i EU, NATO och OECD och har sedan 2011 euro som valuta. Handelsströmmarna domineras av EU-länder: av exporten gick 75 procent till EU-länder, av importen skedde 83 procent från andra EU-länder (2015). Sverige kvarstod som största exportmarknad där produktflödet dominerades av elektronik samt trä och trävaror. Största importländer under 2015 var Finland, Tyskland, Litauen och Lettland. Sverige hamnade på femteplats med ca 10 procent av det totala importflödet.

Den största andelen av de svenska företagen är verksamma inom administration och olika stödtjänster men även i stor utsträckning inom handel och reparation av motorfordon. De svenska storbankerna Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken har en dominerande ställning och utgör ca fyra femtedelar av finansmarknaden. Detaljhandelsjätten H&M öppnade sin första butik i Tallinn år 2013 och såg sin försäljning öka med 36 procent under 2015. Ericsson svarar ensamma för ca tio procent av Estlands export. Även företag som Telia Company, ABB och ett flertal skogsföretag tillhör Estlands största företag. Därtill kommer företag som samägs med Finland, som StoraEnso, HKScan och Tieto, samt ett stort antal medelstora och mindre företag. Även enhörningsbolaget Skype grundades i ett samarbete mellan två svensk-danska entreprenörer och estländska utvecklare.

Business Sweden finns på plats i Tallinn sedan början av 1990-talet. I nära samarbete med kontoren i Riga, Lettland och Vilnius, Litauen levererar vi uppdrag till svenska företag som är intresserade att undersöka affärsmöjligheter, hitta återförsäljare eller leverantörer, börja exportera samt etablera egna verksamheter i Estland eller hela Baltikum. Vi har en lång lokal erfarenhet med ett väletablerat nätverk för att på effektivt sätt kunna hjälpa nya klienter eller redan verksamma företag i de baltiska länderna.

Kontakta oss så berättar vi mer om marknaden och våra tjänster.

Janar Sutt

Manager Estonia Manager Estonia
+372 56 607 159
E-post janar.sutt@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?