08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Business Sweden i Estland

Sverige har en lång gemensam historia med Estland, och svenska företag har gott rykte i landet. Sverige är idag Estlands största exportmarknad och största utländska direktinvesterare. Över 800 av de 2000 svenskregistrerade företagen på plats är aktiva.

Estland förklarade sig självständigt år 1918. I landets äldre historia finns många svenska beröringspunkter, inte minst perioden 1561-1710 då Estland var en del av Sverige - en epok som har ett för många svenskar oväntat gott rykte i Estland.

Estland är idag en parlamentarisk demokrati med väl fungerande institutioner. Det har rått bred politisk enighet om en utvecklingsstrategi som främjat ekonomisk tillväxt. År 2004 uppfylldes två långsiktigt viktiga mål när landet blev medlem i såväl EU som NATO. Estland blev år 2010 medlem av OECD och i januari 2011 uppnåddes ännu ett långsiktigt politiskt mål då man införde EU:s gemensamma valuta.

Det finns strax över 2000 registrerade företag med svenskt ägande i Estland. Av dessa företag har Business Sweden gjort bedömningen att över 800 driver en aktiv verksamhet i Estland, många som underleverantör till svensk industri. Sverige är största utländska direktinvesterare (cirka 4,1 miljarder euro, motsarande 26,7 procent, år 2014). Av Estlands totala utlandsinvesteringar samma år avsåg endast 0,8 procent Sverige.

Den största andelen av svenska företag är verksamma inom administration och olika stödtjänster men även i stor utsträckning inom handel med, och reparation av motorfordon. Många av de svenska företagen har lyckats bra på den estniska marknaden och har en stor påverkan på den estniska ekonomin. Exempelvis har de svenska bankerna en dominerande ställning och utgör cirka fyra femtedelar av finansmarknaden. Störst bland dessa är Swedbank följt av SEB, Nordea och Handelsbanken. Ericsson svarar ensamma för cirka tio procent av Estlands export. Även företag som TeliaSonera, ABB och ett flertal skogsföretag tillhör Estlands största företag. Därtill kommer företag som samägs med Finland, som StoraEnso, HKScan och Tieto, samt ett stort antal medelstora och mindre företag.

Handelsströmmarna domineras av EU-länder. Av exporten gick 72 procent till EU, av importen skedde 83 procent från andra EU-länder (2014). Sverige kvarstår som största exportmarknad och noteras för en ökning med 5 procent till 2,2 miljarder euro (motsvarande 18 procent av totalt exportvärde). Exporten till Sverige dominerades av elektronik samt trä och trävaror. Övriga stora exportmarknader är Finland, Lettland och Ryssland. Största importländer under 2014 var Finland, Tyskland och Sverige. Importen från Sverige dominerades av elektronik och transportmedel. Det bilaterala handelsutbytet med Sverige resulterade i ett estniskt överskott om 0,7 md euro.

Business Sweden finns på plats i Tallinn sedan början av 1990-talet. I nära samarbete med kontor i Riga och Vilnius levererar vi uppdrag för svenska företag som är intresserade att undersöka affärsmöjligheter, hitta återförsäljare, leverantörer, samt etablera egna verksamheter i Estland eller hela Baltikum.

Vi har en lång lokal erfarenhet med ett väletablerat nätverk för att på effektivt sätt kunna hjälpa nya eller redan verksamma svenska företag i Baltiska länderna – Estland, Lettland och Litauen.

Kontakta oss så berättar vi mer om marknaden och våra tjänster.

Janar Sutt

Manager Estonia Manager Estonia
+372 56 607 159
E-post janar.sutt@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?