08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

E-handelsguiden

Står ni inför en internationell expansion av er webshop? E-handelsguiden innehåller information om relevanta lokala lagar, regelverk, köpbeteenden och trender på runt 20 olika e-handelsmarknader både inom och utanför EU. Guiden är ett verktyg som syftar till att underlätta för svenska företag som vill satsa på gränsöverskridande e-handel och bli framgångsrika globala e-handelsaktörer. Observera att för att få åtkomst till innehållet i guiden måste man gå in och registrera sig (helt kostnadsfritt) och sedan logga in - se längst ner på denna sida.

Idag finns det fantastiska möjligheter för företag i alla storlekar att, genom gränsöverskridande e-handel, bli framgångsrika globala företag. E-handeln har ökat kraftigt under de senaste åren och det handlas alltmer över gränserna. En trend som spås öka från år till år. Men i och med den ökade globaliseringen av e-handeln, ökar också konkurrensen. Inför en utlandssatsning av sin webshop finns det mycket man bör tänka igenom och framförallt en hel del man bör förbereda och ta reda på om man vill bli långsiktigt framgångsrik med sin e-handel. En av nyckelkomponenterna för att lyckas är att skaffa sig kunskap om varje specifik marknad som man har för avsikt att sälja mot och anpassa sin webshop lokalt.

Vad innehåller Guiden?

E-handelsguiden innehåller landspecifik fakta med information om lokala lagar, regelverk, köpbeteenden och trender som rör e-handeln på omkring 20 olika e-handelsmarknader. Varje landguide har även mängder med länkhänvisningar till lokala sajter om man vill fördjupa sig på något område. För några av de större marknaderna utanför EU som t.ex. USA, Kina och Japan finns även en nedladdningsbar broschyr med Business Swedens tips och råd till svenska e-handelsföretag. Dessutom innehåller denna guide en allmän del om gränsöverskridande e-handel med fokus på exporttekniska frågeställningar och områden som e-handelsföretagen bör känna till för att kunna sälja framgångsrikt och säkrare på en viss marknad.

För en långsiktig framgång med sin webshop internationellt och för att kunna stå sig mot konkurrerande globala e-handelsaktörer, blir det alltmer tydligt hur viktigt det är att man anpassar sig efter de lokala förutsättningar som råder på varje marknad. E-handelsguiden underlättar detta arbete. 

I vänsterspalten under rubriken "Allmän del om gränsöverskridande e-handel" kan man läsa om olika viktiga områden som man generellt bör beakta inför en internationell expansion av sin webshop. För landspecifik information, klicka på flaggorna nedan.

Halvdagskurs: E-handel på export

Som ett komplement till E-handelsguiden arrangerar Business Sweden regelbundet en halvdagskurs: "E-handel på export", där våra experter inom affärsjuridik, tull & moms samt logistik, övergripande går igenom många av de frågeställningar och områden som är av vikt för att nå långsiktig framgång med sin e-handel utomlands. Kursen arrangeras i flera städer, bland annat Stockholm och Göteborg. Läs mer om denna kurs och anmäl dig här.

Guidens landspecifika del täcker följande länder:


Belgien

Danmark

Estland       

Finland

Frankrike

Island

Italien
Japan
Japan
 Kanada
Kanada

Kina
 
Lettland
 
Litauen

Nederländerna

Norge

Polen 

Ryssland 

Spanien

Storbritannien

Tyskland 

USA
Österrike
Österrike
     

I samarbete med

        

 

Kontaktperson

Företagsinformation

problem uppstod.
Vänligen korrigera följande och klicka på "registrera" igen
  •  
  •  
Obligatoriska fält markeras med *
Uppdaterad: 22 jan 2016

Linda Laszlo Ek

Stockholm , Stockholm
+46 8 588 663 81
E-post linda.laszlo-ek@business-sweden.se