08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Business Sweden i Danmark

Danmark är det land i Europa där det är lättast att göra affärer, enligt Världsbankens rankning 2015. Med den geografiska närheten är Danmark en bra marknad för svenska företag i uppstarten av sin internationaliseringsprocess, och en väg ut i Europa och övriga världen.

Danmark har en lång tradition av handel med Sverige och är Sveriges femte största exportmarknad. Under 2014 uppgick den svenska exporten till Danmark till 78 miljarder svenska kronor. Den geografiska närheten och likheten vad gäller samhälls- och företagsstruktur innebär en stor fördel för handeln trots att affärskulturen i Danmark ibland kan upplevas som annorlunda för svenska företag. Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn har inneburit ytterligare integration i regionen och ökat intresse från svenska företag att etablera sig i landet.

För svenska företag finns affärsmöjligheter och konkreta satsningar inom flera områden. Modernisering av gamla sjukhus samt uppförandet av nya sjukhus ger möjlighet för svenska företag att leverera produkter och tjänster till flera områden inom sjukvården. Tjänsteexporten ökar kontinuerligt och efterfrågan på konsulttjänster har stigit under de senaste åren. Inom infrastruktur finns satsningar på renovering och utbyggnad av vägar, järnvägsnät och broar.

Danskarna är ett av Europas mest e-handlande folk och flera svenska aktörer öppnar webshoppar i Danmark. Danmark är den näst största marknaden för svensk livsmedelsexport och danskarna är bland dem som köper mest ekologiska varor per person i världen. Inom energiområdet har Danmark en ambitiös plan med målsättningen på 100 procent hållbar energi. Stort fokus på att ställa om från kol, olja, naturgas till mer miljövänliga alternativ och miljötekniska lösningar.

I Köpenhamn finns dessutom tio FN-organ samlade i Köpenhamns FN-by. Business Sweden i Köpenhamn har arbetat med FN sedan början på 80-talet genom att arrangera events och seminarium tillsammans med olika FN-organ. 

Business Sweden har varit verksamt i Danmark sedan 1978. Kontoret, som också täcker in Färöarna, Grönland samt Island, består idag av sju medarbetare. Tillsammans har vi många års kunskap och erfarenhet från flertalet branscher och har arbetat upp ett brett kontaktnät hos myndigheter och bland företagsledare.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt företag

Mikaela Sundberg

Trade Commissioner Denmark Copenhagen Trade Commissioner Denmark, Copenhagen
+45 20 75 60 80
E-post mikaela.sundberg@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?