08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Business Sweden i Chile

Chile toppar Sydamerika inom konkurrenskraft, innovationsförmåga och som bas för företagsverksamhet. Det är ett av världens mest frihandelsvänliga länder och det enda sydamerikanska landet i OECD.

Ekonomisk tillväxt, allmän stabilitet och en förutsägbar marknad är egenskaper som kännetecknar Chile sedan början av 90-talet. Med en mindre byråkratisk och mer transparent statsapparat än övriga länder i regionen, samt med en liberal handelspolitik, har Chile på flera områden lyckats ekonomiskt bättre än många andra länder i Latinamerika. Tack vare detta utgör idag den 18 miljoner stora befolkningen en av de rikaste i regionen per capita.

Sedan den progressiva presidenten Michelle Bachelet tillträdde 2014 har Chile inlett ett flertal reformprocesser som bland annat omfattar utbildningsväsendet och skattesystemet. Efter en inbromsning i 2014 så förväntas en viss återhämtning av ekonomin under 2015 då investeringar och ökad export förväntas ta fart igen. Beräknad BNP-tillväxt är 2,7 procent. Gruvnäringen står för 60 procent av den chilenska exporten och 13 procent av landets BNP.

EU är Chiles tredje största handelspartner och Sverige är den sjunde största exportören bland EU-länderna. Chile är en stabil exportmarknad för Sverige och totalt exporterades varor för 2,7 miljarder kronor till Chile under 2014, motsvarande elva procent av det totala värdet till Latinamerika. I absoluta tal är Chile därmed den tredje största marknaden för svensk export i Latinamerika men det klart största i per capita termer.

Business Sweden har varit verksamt i Chile sedan 2008. Kontoret i Santiago, som också täcker Argentina, Peru, Bolivia, Uruguay och Paraguay, har fyra medarbetare. Kontoret arrangerar löpande främjandeaktiviteter inom sektorer som är föremål för stora upphandlingar. Dessutom har Business Sweden starka etablerade nätverk för att stödja svenska företags affärsutveckling i Chile och kringliggande länder.

Som varumärke har Sverige en stark position i Chile och relationerna mellan länderna sträcker sig långt tillbaka i tiden. Man uppskattar att närmare 60 000 chilenare och deras ättlingar är bosatta i Sverige idag som resultat av de tusentals flyktingar som kom till Sverige efter militärkuppen 1973. Svenska företag och lösningar hävdar sig väl i Chile då de är kända för sin höga kvalitet, miljömedvetenhet och för att de representerar viktiga värden som jämlikhet och transparens.

Många företag väljer Chile som ingångsland i Latinamerika och Business Sweden har stöttat många svenska företag att etablera sig i landet, exempelvis genom identifiering av lokala distributörer, upprättandet av dotterbolag, eller hyra av kontorsplats. Business Sweden hjälper även till att utveckla relationer med målgrupper och beslutsfattare i kommande upphandlingar i både privat och offentlig sektor.

Kontakta oss så berättar vi mer om Chile som exportmarknad, och hur vi på Business Sweden kan hjälpa till med rådgivning, marknadsanalyser, kontakter och annat som kan underlätta en framgångsrik etablering.

Tomas Korseman

Trade Commissioner Chile, Manager Latin America Las Condes Santiago Trade Commissioner Chile, Manager Latin America, Las Condes Santiago
+56 2 2925 1902
E-post tomas.korseman@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?