08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Business Sweden i Brasilien

Brasilien är idag världens sjunde största ekonomi. Med 200 miljoner invånare och en landmassa i storlek med Europa är det världens femte största land sett till både befolkning och yta. Som marknad har Brasilien de senaste 20 åren genomfört betydande ekonomiska reformer vilket stabiliserat landets ekonomi och lett till stora utländska direktinvesteringar.

Svensk-brasilianska industri- och handelsrelationer går långt tillbaka i historien, och idag finns över 200 svenska dotterbolag som sysselsätter sammanlagt 70 000 personer i Brasilien.

Överflödiga och diversifierade naturrikedomar inom allt från olja- och gas, mineraler och innehav av världens största och till stor del ännu oanvända odlingsbara arealer, samt framväxt av industrier i världsklass inom bland annat jordbruks- och flygplantillverkningssektorn är indikationer på att Brasilien är en marknad att räkna med i framtiden.

Brasilien erbjuder svenska företag betydande möjligheter inom ett brett antal industrier inklusive gruv-, verkstads-, jordbruks-, livsmedels-, försvars-, och hälso-, sektorerna. Hälsossektorn är en bransch som visat sig särskilt intressant för svenska företag de senaste åren, detta i takt med ökade investeringar i bl.a. medicinteknisk utrustning inom landets offentliga och privata sjukvårdssystem.

Kontoret i São Paulo är Business Swedens största i Latinamerika. Vi erbjuder ett brett nätverk, god lokalkännedom och en komplett tjänsteportfölj för att hjälpa svenska företag i olika stadier av sin marknadsetablering - allt från mindre exportaffärer till större investeringar för lokal närvaro och fullskalig produktion inom landets gränser. Vi ordnar även gemensamma aktiviteter för att främja svenska affärsintressen inom utvalda strategiska branscher.

Kontakta oss för mer information om marknaden, våra tjänster och planerade aktiviteter.

Andreas Rentner

Country Manager São Paulo Country Manager, São Paulo
+55 11 99163 1116
E-post andreas.rentner@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?