Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Belgien

Belgien har 11,2 miljoner invånare och tack vare sitt läge har landet utvecklat en stabil och modern ekonomi som idag är ett av världens ledande nav inom logistik. Med ett tätt och välutbyggt nätverk av hamnar, motorvägar, järnvägar och inre vattenvägar är Belgien ett självklart val för företag som vill etablera sig på den europeiska marknaden och med Belgien som utgångspunkt når man enkelt halva den totala europeiska köpkraften.

Kontoret i Belgien ligger i landets huvudstad Bryssel som även är huvudstad för Europeiska Unionen och hemvist för NATO:s högkvarter. Brysselkontoret har dessutom marknadsansvar för Luxemburg. En tradition av internationell handel, fördelaktiga etableringsvillkor, tillgång till välutbildad och språkkunnig arbetskraft, utmärkta kommunikationer samt en stark inre marknad är några av de faktorer som gör Belgien till en attraktiv marknad för svenska bolag. Dessa faktorer bidrar även till att många internationella företag förlägger sina Europahögkvarter eller distributionscentra till Belgien eller Luxemburg. Inom regionen finns även ett stort antal internationella organisationer, till exempel EU:s institutioner, NATO samt en rad europeiska branschorganisationer. Detta medför många affärsmöjligheter för svenska företag inom en rad sektorer.

Belgien är världsledande inom kemikalieindustrin, flera sektorer av hälso- och läkemedelsbranschen, samt diamantindustrin. I Belgien talas franska, nederländska och tyska, men i affärssammanhang talar de flesta god engelska. I Luxemmburg talas luxemburgska och engelska är affärsspråket Dessutom är affärsklimatet generellt sett mycket gynnsamt och många internationella företag har stor framgång här. Svenska företag har sedan länge insett betydelsen av Belgien som marknad och mer än 300 svenska bolag har redan etablerat dotterbolag i landet. Belgien är Sveriges åttonde största exportmarknad med en export på 50 miljarder kronor under 2014. Detta motsvarar 4,4 procent av den totala svenska exporten.

Business Sweden i Belgien är vana att stötta svenska företag i hela exportkedjan; från nyetablering på marknaden med analyser av marknadsförutsättningar, identifiering av affärspartners, bolagsbildning och rekrytering, till att växa på marknaden genom identifiering av nya kunder och stärkta affärsrelationer med befintliga nyckelaktörer på marknaden. Kontoret är även ansvarigt för en djupgående och proaktiv EU-rådgivning med fokus på EU-finansierade program, upphandlingar och projekt. Vi bevakar affärsmöjligheter och ger svenska företag möjlighet att ta del av dem på ett tidigt stadium. Brysselkontoret arbetar även för att öka företags förståelse för hur EU-lagstiftning påverkar deras affärsverksamhet. Vi har ett utvecklat kontaktnätverk inom EU-kommissionen i Bryssel och väl etablerade relationer med flera av institutionens avdelningar (generaldirektorat).

Tomas Korseman

Trade Commissioner, Benelux The Hague Trade Commissioner, Benelux, The Hague
+31 70 302 20 59
E-post tomas.korseman@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?