08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Belgien

Belgien har 11,2 miljoner invånare och tack vare sitt läge har landet utvecklat en stabil och modern ekonomi som idag är ett av världens ledande nav inom logistik. Med ett tätt och välutbyggt nätverk av hamnar, motorvägar, järnvägar och inre vattenvägar är Belgien ett självklart val för företag som vill etablera sig på den europeiska marknaden och med Belgien som utgångspunkt når man enkelt halva den totala europeiska köpkraften.

Kontoret i Belgien ligger i landets huvudstad Bryssel som även är huvudstad för Europeiska Unionen och hemvist för NATO:s högkvarter. Brysselkontoret har dessutom marknadsansvar för Luxemburg. En tradition av internationell handel, fördelaktiga etableringsvillkor, tillgång till välutbildad och språkkunnig arbetskraft, utmärkta kommunikationer samt en stark inre marknad är några av de faktorer som gör BeLux-marknaden (Belgien och Luxembourg) attraktiv. Dessa faktorer bidrar till att många internationella företag förlägger sina Europahögkvarter eller distributionscentra till länderna. Inom regionen finns även ett stort antal internationella organisationer, till exempel EU:s institutioner, NATO samt en rad europeiska branschorganisationer. Detta medför många affärsmöjligheter för svenska företag inom en rad sektorer.

Belgien är världsledande inom kemikalieindustrin, flera sektorer av hälso- och läkemedelsbranschen, samt diamantindustrin. På BeLux-marknaden talas franska, nederländska och tyska, men i affärssammanhang talar de flesta god engelska. Dessutom är affärsklimatet generellt sett mycket gynnsamt och många internationella företag har stor framgång här. Svenska företag har sedan länge insett betydelsen av Belgien som marknad och mer än 300 svenska bolag har redan etablerat dotterbolag i landet. Belgien är Sveriges åttonde största exportmarknad med en export på 50 miljarder kronor under 2014. Detta motsvarar 4,4 procent av den totala svenska exporten.

Business Sweden i Belgien är vana att stötta svenska företag i hela exportkedjan; från nyetablering på marknaden med analyser av marknadsförutsättningar, identifiering av affärspartners, bolagsbildning och rekrytering, till att växa på marknaden genom identifiering av nya kunder och stärkta affärsrelationer med befintliga nyckelaktörer på marknaden. Kontoret är även ansvarigt för en djupgående och proaktiv EU-rådgivning med fokus på EU-finansierade program, upphandlingar och projekt. Vi bevakar affärsmöjligheter och ger svenska företag möjlighet att ta del av dem på ett tidigt stadium. Brysselkontoret arbetar även för att öka företags förståelse för hur EU-lagstiftning påverkar deras affärsverksamhet. Vi har ett utvecklat kontaktnätverk inom EU-kommissionen i Bryssel och väl etablerade relationer med flera av institutionens avdelningar (generaldirektorat).

Andreas Rentner

Trade Commissioner, Area Manager Benelux The Hague Trade Commissioner, Area Manager Benelux, The Hague
+31 70 302 20 59
E-post andreas.rentner@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du att vi kontaktar dig?