Du är här:
Visa undermeny Dölj undermeny

business sweden i Armenien

Fram till 2007 var handelsutbytet mellan Sverige och Armenien närmast obefintligt, men sedan en handfull svenska storföretag skaffat sig viss representation i landet och börjat göra affärer på allvar har framförallt utrustning till gruvindustrin och telekom dominerat den svenska exporten. Importen från Armenien är mycket liten, men slog nytt rekord 2012.

Armenien är beläget i södra Kaukasus, med en yta motsvarande Smålands och en befolkning på 3,3 miljoner. Det bergiga landet har stora malm- och mineraltillgångar vilket gör gruvindustrin, och av tradition även bearbetning av diamanter och smycken till nyckelbranscher. Dessutom är lantbruket och livsmedelsindustrin samt IT-sektorn områden av stor betydelse för landets ekonomi. Under åren 2005-2007 hade Armenien en årlig BNP-tillväxt på över 13 %. Finanskrisen 2008-09 slog hårt mot landet, liksom mot andra snabbväxande ekonomier, med ett BNP-fall på 14 %. Sedan dess har dock den armeniska ekonomin återhämtat sig starkt och växer nu med över 4 % årligen.

Armenien har ett stort behov av utländska investeringar. Det som främst kan vara av intresse för svenska företag är de viktiga gruv-, livsmedels- och IT-sektorerna, men även infrastruktur, verkstadsindustri och medicinteknik. Erfarenheten bland svenska företag att arbeta gentemot Armenien får generellt anses vara mycket låg, vilket dock inte bör avskräcka då Armenien är ett land som det är förhållandevis lätt att göra affärer i, till och med lättare än i många europeiska länder. Skillnaderna mot svenska förhållanden ska dock inte underskattas.   

Armenien utmärker sig genom att ha en öppen ekonomi och som ett land där det är lättare att göra affärer än i många europeiska länder. I och med att Armenien har en olöst konflikt med grannlandet Azerbajdzjan över området Nagorno-Karabach finns det risk för instabilitet. Risken för krig eller utökad spänning är dock inte överhängande.

Uppdaterad: 7 mar 2013