A selection
of our offer

Operating Guides

The Operating Guides offer information to international companies on how to set up and run a business in Sweden.

Operating Guides

Industry Opportunities

We are experts at connecting global companies with investment opportunities in Sweden.

Industry opportunities

Do you wish
to invest?

We offer strategic investment advice and tailored business information for international companies looking to invest in Sweden.

Our services

Export Manager's Index

The Export Manager's Index scored 56.0 a stabilization clearly above 50, confirming the exit from a long slump.

Read more

Mer FN-handel åt Sverige

Sverige är ett av de främsta bidragsländerna inom internationella upphandlingar, ett affärsområde som stadigt växer sig starkare. Regeringen har initierat en handlingsplan för internationella upphandlingar med Business Sweden som central aktör för att öka svenska företags andel inom upphandlingar...

Date: 17 Apr Read more...

Korsa gränserna med e-handel

E-handel är ett växande fenomen över hela världen och ett utmärkt verktyg för internationell exporthandel. Omkring en tredjedel av svenska e-handelsföretag har försäljning till utlandet och i Sverige har sex av tio konsumenter någon gång handlat från en utländsk nätbutik.

Date: 16 Apr Read more...

International
Offices

Industry
Specialists