Do you wish
to invest?

Why Sweden?

Innovation, Infrastructure, Research & Development. Those are some of the reasons to choose Sweden.

All 10 reasons

What we do

We offer strategic investment advice and tailored business information for international companies looking to invest in Sweden.

Our services

Contact us

Please contact our senior advisors for general and detailed investment information.

Contact us

Operating Guides

The Operating Guides offer information to international companies on how to set up and run a business in Sweden.

Operating Guides

Startup-möte i ”Silicon Allee” banar väg för ökad handel med Tyskland

I samband med statsminister Stefan Löfvens besök den 25 februari i Berlin, arrangeras ett startup-seminarium i samarbete med startupplabbet Factory Berlin, Sveriges ambassad och Business Sweden i Berlin. Syftet är att stärka dialogen och utbyta erfarenheter mellan Sverige och Tyskland. I fokus st...

Date: 25 Feb Read more...

Världens första klimatpositiva datacenter byggs i Falun

Världens första klimatpositiva datacenter, EcoDataCenter, byggs nu i VM-staden Falun. Elen till datacentret kommer enbart från förnyelsebar energi: sol-, vind- och vattenkraft samt biobränsle, och överskottsvärmen matas in i Faluns fjärrvärmenät för att värma hushåll och fastigheter.

Date: 23 Feb Read more...

Industry
Specialists

International
Offices