Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

08 - 588 660 00
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Frihandelsregler

Denna utbildning ger bland annat besked om EU:s frihandelsavtal och förutsättningarna för en varas ursprungsstatus. Vi tar upp begreppet kumulation och går igenom ursprungsintyg samt faktura- och leverantörsdeklarationer.

Vid export av varor till vissa länder utanför EU kan tullförmåner medges för varorna tack vare EU:s avtal om frihandel med dessa länder. Ett villkor för att få tullbefrielse är att varan är en s.k. ursprungsvara. Med detta menas att varan ska ha ursprung i EU (eller vissa andra länder) enligt gällande ursprungsregler och ursprunget ska vara styrkt med ursprungsintyg eller leverantörsdeklaration.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till er som praktiskt arbetar med EU:s ursprungsregler. För inköps- respektiver säljpersonal är det extra viktigt att känna till frihandelsavtalens fördelar på olika marknader.

Mål: Utbildningen ger information om EU:s frihandelsavtal och om reglerna för om en vara är en ursprungsvara eller inte. Flera exempel ges på hur du med olika förutsättningar tar fram en varas ursprungsstatus. Begreppet kumulation av ursprung förklaras och exemplifieras. Vidare får du en genomgång av hur ursprungsintygen varucertifikat EUR. 1 och EUR-MED, fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration samt även hur en leverantörsdeklaration skall utformas och hanteras.

Vi går bland annat igenom: 

 • Vilka är EU:s frihandelsavtal?
 • Vad är en ursprungsvara?
 • Kumulation av ursprung
 • Varucertifikat EUR. 1 och EUR-MED
 • Faktura- och leverantörsdeklarationer
 • Tullrestitutionsförbudet
 • Vilka krav på bevisning gäller?
 • Vilka tullförmåner ger frihandelsavtalen?

Var: Business Sweden, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm


Kostnad: 5 900 SEK exkl. moms. I utbildningsavgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Föreläsare: 
Anna Folkesson, Business Sweden, tel. 08-588 66 339, anna.folkesson@business-sweden.seKontakt:
Maria Björk, Business Sweden, tel. 08-588 660 50, maria.bjork@business-sweden.se

Anna Folkesson

Stockholm , Stockholm
+46 8 588 66 339
E-post anna.folkesson@business-sweden.se