Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Skräddarsydda lösningar vid etablering på en ny marknad

Med kunskap om marknaden, språket, affärskulturen och lagarna, samt med ett upparbetat kontaktnät, kan vi ge strategisk rådgivning och handfast hjälp vid en utlandsetablering.

Beroende på vilka behov företaget har kan vi erbjuda olika tjänster; vi identifierar affärsmöjligheter, väljer lämplig etableringsstrategi, hjälper till att genomföra strategin och komma på plats, samt att kontinuerligt växa och utveckla affären.  

Förstå förutsättningarna – var ska etableringen ske?

I de flesta fall har företagen redan en idé om var de vill etablera sig, och kontaktar då vårt kontor på den aktuella marknaden.

Vi för en dialog om vad företaget vill och vilka behov som finns, och kommer gemensamt med företaget  fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa till. Ofta börjar vi med en mer eller mindre omfattande marknadsanalys där konkurrenter, kanaler, regelverk och trender kartläggs och analyseras. Med detta som grund får vi en bra bild av företagets potential på den aktuella marknaden.

Om företaget vill ha hjälp med att välja lämpliga exportmarknader kan vi initialt göra en marknadsvalsanalys, där fler potentiella marknader jämförs ur olika perspektiv.

Välj strategi – på vilket sätt bör etableringen ske?

När beslutet är fattat om vilken eller vilka marknader företaget ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske.

Är det lämpligast att starta ett eget bolag, filial eller köpa upp en befintlig verksamhet? Ska företaget etablera ett dotterbolag, samarbeta med en importör eller ha lokal representation på marknaden? Behöver produkten anpassas på något sätt för att underlätta försäljningen? Och vilka kanaler är mest lämpliga för att nå rätt kundgrupper på det sätt som stämmer bäst överens med företagets varumärke?

Etableringsstrategin innehåller även en lönsamhetsanalys så att företaget kan bedöma när exportsatsningen börjar betala sig.

Kom på plats – genomför etableringsstrategin

När etableringsstrategin är klar hjälper vi företaget att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som en förlängd arm på marknaden, hittar rätt partner och ordnar affärsmöten. Vi bildar den bolagsform som valts. Vi hittar rätt lokaler och stöttar vid rekrytering av lokal personal.

En smidig lösning i ett uppstartsskede är att hyra kontorsplats och personal av oss. Vi kallar det för Business Support Office. Det är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att etablera närvaro med liten risk.

Ibland fungerar våra konsulter som företagets representant på marknaden, dels i ett uppstartsskede och dels för löpande sälj- och marknadsbearbetning.