08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language

Har du lyckats här, kan du lyckas där. Därför att i grunden har människor och marknader fler likheter än olikheter. En bra produkt är en bra produkt, en kund är en kund, och en säljpitch är en säljpitch - oavsett marknad. Visst finns det skillnader, men dem har vi koll på.

Vad behöver du hjälp med för att nå din fulla internationella potential?

NÄTVERK OCH LOKAL MARKNADSKUNSKAP

Business Sweden kan visa på affärsmöjligheter runt om i världen och erbjuder nätverk, kontakter och kunskap om lokala spelregler.

Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfria tjänster kring information, rådgivning, innovationscoaching och förmedling av affärskontakter inom Europa.

FINANSIERING

EKN erbjuder försäkring mot risken att inte få betalt vid exportaffärer. Med betalningsrisken försäkrad är det lättare att få finansiering.

SEK erbjuder lån till större svenska exportörer med en omsättning på över 500 miljoner kronor eller till utländska köpare för att finansiera mycket stora exportaffärer.

ALMI erbjuder exportfinansiering för satsningar på internationella marknader.

Tillväxtverket erbjuder affärsutvecklingscheckar som stöd till småföretag för att nå nya internationella marknader. 

LAGAR, REGLER och TULLAR

Business Sweden erbjuder information och utbildning i vad som krävs för att förbereda och hantera export i praktiken, t.ex. produktkrav, tullar, moms och utlandsbetalningar.

Kommerskollegium erbjuder hjälp för företag som stöter på handelshinder i sina utlandsaffärer och information om regler för export av varor eller tjänster inom EU.