Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Svenska privacy by design-plattformen förbättrar tillgången till sjukvård för angolanska medborgare

IT-utvecklingsbolaget SecureAppbox, i samarbete med det angolanska app-utvecklingsföretaget APPY, har skapat en hälsoapplikation för medborgare och vårdgivare i Angola i syfte att förbättra tillgången till sjukvård för den angolanska befolkningen. Genom sin marknadskunskap och sitt omfattande nätverk, har Business Sweden spelat en avgörande roll i den snabba ingången för SecureAppbox på den angolanska marknaden.

SecureAppbox hjälper både den offentliga och privata sektorn runt om i världen att framgångsrikt skydda personuppgifter, uppfylla regelverk i linje med GDPR och att således utnyttja möjligheterna som skapas av internet och digitaliseringen av processer och tjänster. SecureAppbox Privacy by Design-plattform är en ledande europeisk molntjänst och under varumärket SecureMailbox används den för närvarande i mer än 160 länder.

I sin internationella expansion, har SecureAppbox ett tydligt fokus på den afrikanska kontinenten, framförallt Sydafrika, Moçambique och Kamerun. Business Sweden föreslog att företaget borde närma sig den angolanska marknaden till följd av landets behov av ökad säkerhet i kommunikationskanalerna mellan medborgare och organisationer, samt behovet av att kvalitetssäkra arbetsflödet både inom den offentliga och privata sektorn.

– Business Sweden har en djup förståelse för den angolanska marknaden och kan ge oss relevanta insikter om stakeholders, industrisektorerna och företagskulturen, vilket givetvis underlättar vår affärsutvecklingsprocess. säger Anders Jonsson, VD SecureAppbox.

Marknadsinsikt och starka affärsrelationer

För att få tillgång till förstahands information om den lokala marknaden och samtidigt introducera SecureAppbox till relevanta beslutsfattare, bjöd Business Sweden in SecureAppbox att etablera affärsrelationer med ledande stakeholders inom ICT sektorn i Angola.

– För oss har Business Sweden varit en garanti för en kvalitativ och säker ingång i Angola, dels för att få rätt förståelse för hur man ska agera på den angolanska marknaden, dels som en dörröppnare för att nå beslutsfattare och politiska intressenter på hög nivå, säger Mats Simonsson, VP Sales på SecureAppbox.

– Med vårt strategiska tillvägagångssätt och långsiktiga åtagande, inklusive ett kontinuerligt samarbete med angolanska aktörer i deras utveckling av ICT-sektorn, kan vi redan i ett tidigt stadium se om våra svenska företag kommer att ge mervärde till utvecklingen av deras affärer. Vår kunskap och vårt professionella nätverk är en nyckelfaktor till den svenska ICT-industrins framgång i Angola, säger Jennifer Ekström, projektledare för Spanien, Portugal och portugisisktalande Afrika, på Business Swedens kontor i Lissabon.

Ett knappt år efter den första resan till Angola, lanserar SecureAppbox en nationell hälsoapplikation i Angola, i samarbete med det lokala applikationsutvecklingsföretaget APPY. Hälsoapplikationen kommer att finnas tillgänglig för sjukhusarbetare, medborgare och apotek i Angola och har en grundläggande målsättning: att säkerställa effektiviteten i bokningar och besök till läkare och således öka tillgången till sjukvård för de angolanska medborgarna.

För att öka närvaron på marknaderna i Sub-Sahara, genom sin strategi och med ett nätverk av affärsrelationer med betydelsefulla stakeholders inom både offentlig och privat sektor, fortsätter SecureAppbox att utveckla sina affärer på andra marknader tillsammans med Business Sweden.

- Vi har nu påbörjat vår resa i Sub-Sahara och vill växa, både i Angola och på andra marknader. Business Sweden kommer kontinuerligt att vara en naturlig partner för oss för att försäkra våra marknadsingångar, öppna rätt dörrar och driva vår tillväxt, säger Mats Simonsson.

Jennifer Ekström

Project Manager & Trade Commissioner to Portugal Lisbon Project Manager & Trade Commissioner to Portugal, Lisbon
+351 214 249 780
E-post jennifer.ekstrom@business-sweden.se