08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Seminarium om affärsmöjligheter för svenska fordonsföretag i Tjeckien och Slovakien

08 feb 2017 8:30 - 12:00
Ekelundsgatan 1, Göteborg
Tjeckien och Slovakien är ett av de viktigaste fordonsklustren i Europa. Bilproduktionen i dessa länder är för närvarande ca 2,5 miljoner fordon per år. Där finns cirka 1000 underleverantörer varav 250 är Tier 1 och 50% av dessa har lokalt beslutsfattande. De flesta av de lokala leverantörerna arbetar också mot den tyska bilindustrin.

Under seminariet kommer Nikki Brandt, handelskommissionär, och Vitaliy Tsvyntarnyy, Senior Project Manager på Business Sweden i Prag att tala om den senaste utvecklingen i den tjeckiska och den slovakiska fordonssektorn, egenskaper hos den lokala distributionskedjan samt exempel på konkreta kanaler till denna marknad för svenska fordonsleverantörer.

Seminarieprogram:
08:30 Nätverkande med kaffe och tilltugg
09:00 Presentationer
• Bilindustrin utifrån det regionala perspektivet (Central Eastern Europe)
• Bilindustrin i Tjeckien och Slovakien
• Sätt att marknadsföra de svenska leverantörerna
• Automotive Industry Supplier Support Program 2017 i Tjeckien och Slovakien
• Frågor
10:30 Individuella möten (30 min / företag, bokas i förväg)

Läs mer (In English)

Vitaliy Tsvyntarnyy

Senior Project Manager Prague Senior Project Manager, Prague
+420 739 378 141
E-post vitaliy.tsvyntarnyy@business-sweden.se